Posledních 50 fotografovaných akcí

20.04.2017 09:00
Pokračování 6. schůze Senátu
19.04.2017 13:30
Konference ˝Svoboda - snění a realita˝
19.04.2017 10:30
Tiskový briefing senátorského klubu ODS.
Témata: registr smluv, zákon o státní službě a další.

19.04.2017 10:00
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD.
Témata: registr smluv, podpora výzkumu, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a další.
19.04.2017 09:00
6. schůze Senátu
18.04.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Jaroslav Petr-grafika, heraldika, ilustrace"
12.04.2017 19:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan za účasti 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, místopředsedy Senátu PČR J. Kubery, místopředsedy Senátu PČR J. Šestáka, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana, předsedkyně senátorského klubu ANO, členky Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousové, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutila a místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Doubravy.
12.04.2017 17:00
Pressbriefing předsedy Senátu PČR M. Štěcha a předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan u příležitosti její oficiální návštěvy v České republice.
12.04.2017 16:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutila oficiálně setká s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan.
12.04.2017 14:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch se pracovně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem a vedoucím Stálé mise ČR při OECD v Paříži panem Petrem Gandalovičem.
11.04.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77"
11.04.2017 15:30
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Indické republiky v ČR J.E. pana Krishana Kumara.
11.04.2017 15:00
Setkání senátorského klubu ODS s krajskými zastupiteli
11.04.2017 14:00
Tiskový briefing k tématu konference "Role České televize v naší společnosti"
11.04.2017 13:30
Konference "Role České televize v naší společnosti"
11.04.2017 12:00
Waldštejnská hospoda, Praha 1
Pracovní oběd VEU a VZOB s Výborem pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska
11.04.2017 11:00
Přijetí Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska vedený jeho předsedkyní Valentinou Buligou, předsedou VZOB F. Bublanem
10.04.2017 15:00
Přijetí Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska vedený jeho předsedkyní Valentinou Buligou, předsedou VEU Václavem Hamplem
05.04.2017 12:30
Přijetí velvyslance Afghánské islámské republiky v České republice Sayeda Mossadeqa Khaliliho předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Janem Hajdou
05.04.2017 11:30
Tiskový briefing po jednání vedení Senátu s novým vedením Akademie věd
05.04.2017 10:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem oficiálně setká s novým vedením Akademie věd ČR.
04.04.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Z minulosti do budoucnosti - od Historiského parku Barnau - Tachov k ArcheoCentru Čechy - Bavorsko"
03.04.2017 10:00
Seminář pro pedagogy
30.03.2017 17:00
Vernisáž výstavy JARMILA NOVOTNÁ: OPERNÍ DIVA.
30.03.2017 16:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Singapurské republiky v ČR se sídlem v Tanglinu J.E. pana Tan Soo Khoona.
30.03.2017 14:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně předá jmenovací listinu prezidenta republiky nově zvolenému členu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí PhDr. Janu Outlému, Ph.D.
30.03.2017 09:00
Seminář "Rizika budoucnosti - nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR"
29.03.2017 12:00
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták pořádá pracovní oběd pro mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Portugalské republiky v ČR J.E. paní Mariu Manuelu Ferreiru de Macedo Franco za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Linharta a předsedy Klubu Starostové a nezávislí a člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníka.
29.03.2017 10:00
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana s Omerem Husseinem Thabetem SABA´A velvyslancem Jemenské republiky v ČR
28.03.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Barevné fantazie"
28.03.2017 14:00
Seminář "Jak dál s obrannou a bezpečnostní politikou v Evropě?"
28.03.2017 12:00
Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů
27.03.2017 14:00
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě ve Výstavní síni Senátu
23.03.2017 16:00
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Společné zařízení roku 2016"
23.03.2017 11:15
Tiskový briefing k podání návrhu k Ústavnímu soudu
22.03.2017 10:00
Seminář "Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci"
21.03.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "U nás na západě"
21.03.2017 15:15
Přijetí velvyslankyně Marockého království v České republice Suráji Otmání předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem
21.03.2017 15:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR J.E. pana Rolanda Galharaguea.
21.03.2017 14:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. pana Tadžammula Altafa.
20.03.2017 10:00
Regionální kolo 23. celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant
17.03.2017 10:00
75. výročí vystěhování Neveklovska a Sedlčanska
15.03.2017 15:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Italské republiky v ČR J.E. pana Alda Amatiho.
15.03.2017 12:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá pracovní oběd pro členy Rady Asociace krajů České republiky.
15.03.2017 11:00
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublan oficiálně přijímá vedoucího Kanceláře Národního shromáždění Korejské republiky pana Woo Yoon-Keuna.
15.03.2017 10:00
Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setká s vedoucím Kanceláře Národního shromáždění Korejské republiky panem Woo Yoon – Keunem.
15.03.2017 09:30
Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost"
15.03.2017 09:00
Veřejné slyšení VVVK na téma "Dopady nálezu Ústavního soudu na úhrady zdravotních služeb v odbornosti 913"
14.03.2017 16:30
Slavnostní zahájení výstavy "Vím já kostelíček"
13.03.2017 14:30
Setkání předsedy Výboru pro EU Václava Hampla s Maurem Petriccionem zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod

Pokud máte zájem o určitou fotografii v tiskové kvalitě, obraťte se prosím na vedoucí oddělení vztahů s veřejností .