Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 22.5.2018 v 10:00 hodin - Konference "Současný stav porodní asistence. A co dál?"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání