Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 11. schůze Senátu v 11. funkčním období bude zahájen dne 06.12.2017 v 9:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 17, hodin: 8, minut: 36).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání