Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
30/11
Insolvenční zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

33/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
32/11
Zákon o obětech trestných činů
31/11
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
34/11
Trestní zákoník
30/11
Insolvenční zákon
29/11
Trestní zákoník
37/11
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

Recently debated EU Agenda prints

K 003/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
K 002/11
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K 079/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

3/11
Zákon o obchodních korporacích
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

501/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
810/07
Novela z. o lidských tkáních a buňkách
811/07
Novela z. - transplantační zákon
841/07
Novela z. - školský zákon
851/07
Novela z. o obcích
868/07
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní
873/07
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní