Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
343/09
Zákon o daních z příjmu
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh
336/09
Návrh zákona o státní službě
303/09
Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
301/09
Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění
295/09
Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
326/09
Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty

Recently debated EU Agenda prints

N 143/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
K 140/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
K 139/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
241/09
Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
293/09
Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
299/09
Dohoda mezi státy EU a Filipínskou republikou o spolupráci
300/09
Dohoda mezi státy EU a Vietnamem o komplexním partnerství.
305/09
Dohoda EU a Mongolsko - o partnerství a spolupráci
323/09
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
342/09
Služební zákon - související zákony
343/09
Zákon o daních z příjmu
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
345/09
Zákon o DPH
346/09
Zákon o léčivech
347/09
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
348/09
Zákon o soudních poplatcích
349/09
Zákon o sociálních službách
350/09
Zákon o státní sociální podpoře
351/09
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
352/09
Veterinární zákon
353/09
Zákon vojácích z povolání
354/09
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
355/09
Zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
356/09
Zákon o auditorech
357/09
Zákon o investičních společnostech
358/09
Zákon o elektronických komunikacích
359/09
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
360/09
Zákon o prekurzorech výbušnin
361/09
Zákon o jednacím řádu PS
362/09
Zákon o správních poplatcích
363/09
Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
364/09
Zákon o podmínkách provozu vozidel
365/09
Zákon o hnojivech
367/09
Zákon o zdravotnických prostředcích

Filed EU prints that have not been debated

N 131/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
K 136/09
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
K 146/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.