The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

7/10
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
11/10
Zákon o myslivosti
2/10
Novela zákona o platu představitelů státní moci
10/10
Zákon o dani z nemovitých věcí
9/10
Zákon o působnosti Celní správy - související zákony
8/10
Zákon o působnosti Celní správy
6/10
Zákon o cenách

Recently debated EU Agenda prints

N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
12/10
Souhlas s trestním stíháním - Pešák
15/10
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
16/10
Zákon o veřejných zakázkách
17/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
18/10
Zákon o JŘ Senátu
19/10
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
341/09
Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií
368/09
Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění
369/09
Nagojský protokol
377/09
Akta Světové poštovní unie

Filed EU prints that have not been debated

K 147/09
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.