The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

373/09
Informace delegací Senátu
372/09
Informace komisí Senátu
323/09
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
363/09
Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
361/09
Zákon o jednacím řádu PS
352/09
Veterinární zákon
348/09
Zákon o soudních poplatcích

Recently debated EU Agenda prints

N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
332/09
Dohoda ČR-Srbsko ochrana informací
366/09
Žádost prezidenta - ústavní soudce
329/09
Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
333/09
Dohoda o přidružení mezi státy EU a Ukrajinou
334/09
FATCA
335/09
Dohoda ČR Monako o výměně informací v daňových záležitostech
338/09
Dohoda o převádění příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
340/09
Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách
341/09
Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií
378/09
Zákon o výměně finančních informací s USA
379/09
Zákon o spotřebních daních
380/09
Zákon o DPH
381/09
Zákon o poskytování dávek
382/09
Veřejné zdravotní pojištění
383/09
Informace vlády o pozicích na jednání ER 18. - 19. 12.

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.