Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
256/10
Zákon o hazardních hrách
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
220/10
Veřejné zakázky
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

286/10
Komentovaný pořad jednání ER
283/10
Národní program reforem 2016
274/10
Zákon o o důchodovém pojištění II.
273/10
Zákon o důchodovém pojištění I.
281/10
Konvergenční program 2016
279/10
Zákon o některých přestupcích
280/10
Zákon o odpovědnosti za přestupky

Recently debated EU Agenda prints

K 085/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
N 083/10
Návrh nař. EP a Rady,kterým se zřiz. systém vstupu/výstupu(EES)pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepř.vstupu,pokud jde o st.přísl. třetích zemí překračující vně. hranice čl.států EU,kterým se stanoví podmínky příst. do sys.EES
K 078/10
Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

189/10
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
213/10
Zákon o místním referendu
251/10
Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018
252/10
Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech
268/10
Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
287/10
Zákon o státním podniku
288/10
Atomový zákon
289/10
Atomový zákon - související zákony
290/10
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
291/10
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
293/10
Celní zákon
294/10
Celní zákon - související zákony
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
297/10
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

275/07
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
574/07
Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí
600/07
Novela z. o státním podniku
647/07
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.