Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
289/09
Zákon o zaměstnanosti

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

336/09
Návrh zákona o státní službě
303/09
Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
301/09
Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění
295/09
Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
326/09
Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty
327/09
Zákon o spotřebních daních - tabák
325/09
Zákon o DPH

Recently debated EU Agenda prints

N 143/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
K 140/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
K 139/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

26/07
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
49/07
Novela z. o vojácích z povolání
87/07
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
135/07
Novela z. o elektronických komunikacích
143/07
Novela z. o soudních poplatcích
149/07
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
179/07
Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu
199/07
Novela z. - veterinární zákon
203/07
Novela z. o správních poplatcích
207/07
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
209/07
Novela z. o auditorech
213/07
Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin
216/07
Novela z. o investičních společnostech
237/07
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem
242/07
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě
251/07
Novela z. o dani z přidané hodnoty
252/07
Novela z. o daních z příjmů
253/07
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech
255/07
Novela z. o státní sociální podpoře
256/07
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
257/07
Novela z. o sociálních službách
259/07
Novela z. o léčivech
260/07
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění