Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
343/09
Zákon o daních z příjmu
353/09
Zákon vojácích z povolání
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

305/09
Dohoda EU a Mongolsko - o partnerství a spolupráci
300/09
Dohoda mezi státy EU a Vietnamem o komplexním partnerství.
299/09
Dohoda mezi státy EU a Filipínskou republikou o spolupráci
293/09
Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
360/09
Zákon o prekurzorech výbušnin
358/09
Zákon o elektronických komunikacích
359/09
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami

Recently debated EU Agenda prints

N 131/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
K 146/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
K 136/09
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích
323/09
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
342/09
Služební zákon - související zákony
343/09
Zákon o daních z příjmu
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
345/09
Zákon o DPH
348/09
Zákon o soudních poplatcích
349/09
Zákon o sociálních službách
350/09
Zákon o státní sociální podpoře
351/09
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
352/09
Veterinární zákon
353/09
Zákon vojácích z povolání
354/09
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
355/09
Zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
356/09
Zákon o auditorech
357/09
Zákon o investičních společnostech
361/09
Zákon o jednacím řádu PS
362/09
Zákon o správních poplatcích
363/09
Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
364/09
Zákon o podmínkách provozu vozidel
365/09
Zákon o hnojivech
371/09
Působení sil MO v letech 2015, 2016 a 2017
372/09
Informace komisí Senátu
373/09
Informace delegací Senátu

Filed EU prints that have not been debated

K 133/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N 141/09
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
N 142/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.