Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
126/10
Zákon o registru smluv
112/10
Zákon o účetnictví
416/08
Protokol ČR Švýcarsko - dvojí zdanění

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

94/10
Dohoda ČR Izrael - pracovní dovolená
90/10
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
69/10
Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
63/10
Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
72/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
116/10
Zpráva o vývoji EU 2014
109/10
Inrofmace operace NATO "Active Fence"

Recently debated EU Agenda prints

K 024/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU proti převádění migrantů (2015-2020)
K 017/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU
K 021/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší regulace pro lepší výsledky - Agenda EU

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

118/10
Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci
120/10
COTIF
125/10
Autorský zákon - senátní návrh
126/10
Zákon o registru smluv
127/10
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
128/10
Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

407/07
Novela z. o pedagogických pracovnících
451/07
Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko
459/07
Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR
463/07
Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR
498/07
Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech
509/07
Novela z. o poštovních službách