Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
189/11
Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
165/11
Ústavní zákon o bezpečnosti

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

218/11
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018
213/11
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - senátní návrh
209/11
Zákon o volbách do P ČR
207/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
206/11
Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh

Recently debated EU Agenda prints

K 061/11
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
N 066/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
N 074/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.