Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
65/10
Energetický zákon
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
64/10
Občanský soudní řád
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

66/10
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
74/10
Změna pravidel hospodaření sen. klubů
47/10
Zákon o státním podniku
20/10
Zákoník práce - senátní návrh
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
48/10
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2014
46/10
Zpráva NKÚ za rok 2014

Recently debated EU Agenda prints

K 012/10
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015
K 006/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu
K 001/10
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

1/10
Petice veř. pořádek a soc. věci
26/10
Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci
44/10
Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství
56/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
61/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
62/10
Zpráva o činnosti VOP 2014
77/10
Občanský soudní řád
78/10
Zákon o místních poplatcích
79/10
Trestní zákoník
80/10
Zákon o pozemních komunikacích
81/10
Zákon o důchodovém spoření
82/10
Zákon o spotřebních daních
83/10
Komentovaný pořad jednání ER

Filed EU prints that have not been debated

N 007/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy
K 009/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
K 010/10
Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise EP, Radě, Výboru regionů a EIB Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

146/07
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.