Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
256/10
Zákon o hazardních hrách
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích
220/10
Veřejné zakázky
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

217/10
Úmluva MOP o ochraně mateřství
262/10
Zákon o sociálních službách
249/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015
244/10
Zpráva o činnosti VOP 2015
243/10
Výroční zpráva NKÚ za rok 2015
242/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015
230/10
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2015

Recently debated EU Agenda prints

N 072/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
K 060/10
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
K 051/10
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

251/10
Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018
273/10
Zákon o důchodovém pojištění I.
274/10
Zákon o o důchodovém pojištění II.
275/10
Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
276/10
Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů
277/10
Zákon o zbraních
278/10
Zákon o právu shromaž ovacím
279/10
Zákon o některých přestupcích
280/10
Zákon o odpovědnosti za přestupky

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

275/07
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
510/07
Novela z. o právu shromaž ovacím
554/07
Vl. n. z. o některých přestupcích
555/07
Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
646/07
Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
647/07
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
654/07
Novela z. o důchodovém pojištění
655/07
Novela z. o základních registrech
677/07
N. z. o zbraních
725/07
Novela z. o důchodovém pojištění