Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
173/06
Zákon o účastnících protikomunistického odboje

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

323/10
Energetický zákon
254/10
Zákon o silničním provozu
253/10
Zákon o dani z přidané hodnoty
208/10
Petice NE - ohrožení zdrojů vod
272/10
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
311/10
Zákon o biocidech
271/10
Smlouva ČR Turkmenistán o zamezení dvojímu zdanění

Recently debated EU Agenda prints

N 095/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
K 094/10
Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
N 090/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

589/07
Novela z. o biocidech
718/07
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů
719/07
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související