Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
267/02
Zákon o výkonu vazby
87/10
Zákon o ochraně veřejného zdraví
82/10
Zákon o spotřebních daních
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

82/10
Zákon o spotřebních daních
81/10
Zákon o důchodovém spoření
78/10
Zákon o místních poplatcích
1/10
Petice veř. pořádek a soc. věci
89/10
Plemenářský zákon
88/10
Zákon o veřejných dražbách
26/10
Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci

Recently debated EU Agenda prints

J 023/10
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
K 020/10
SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci
N 007/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

20/10
Zákoník práce - senátní návrh
51/10
Dohoda ČR Etiopie - letecká doprava
53/10
Dohoda ČR Jamajka - letecká doprava
54/10
Dohod ČR Cookovy ostrovy - daňové záležitosti
56/10
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
57/10
Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
60/10
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
61/10
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
63/10
Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
68/10
Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu
69/10
Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
71/10
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2014
72/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
73/10
Konvergenční program 2015
85/10
Národní program reforem
95/10
Zákon o zaměstnanosti
96/10
Zákoník práce
97/10
Zákon o regulaci reklamy
98/10
Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
99/10
Zákon o pyrotechnice
100/10
Zákon o přestupcích
101/10
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
102/10
Zákon o státním podniku
103/10
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Filed EU prints that have not been debated

N 016/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

380/07
Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
385/07
V.n.z. o pyrotechnice