Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
137/10
Zákon o evidenci obyvatel
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
126/10
Zákon o registru smluv
139/10
Zákon o ochraně spotřebitele

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

139/10
Zákon o ochraně spotřebitele
133/10
Zákon o pedagogických pracovnících
120/10
COTIF
140/10
Zákon o vyhlašení Národního parku České Švýcarsko
123/10
Dohoda ČR Nizozemí o výměně informací v daňových záležitostech
134/10
Zákon o spotřebních daních
118/10
Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci

Recently debated EU Agenda prints

N 034/10
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice EP a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrana
N 033/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
J 037/10
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Ma arska

Comments on laws

Senátor Jílek komentuje návrh zákona o spotřebních daních Play video ▶
434
Návrh zákona o spotřebních daních
391
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384
Návrh zákona o hospodaření energií
343
Návrh zákona o Českém národním povstání
312
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
293
Návrh zákona o občanském zákoníku
241
Návrh zákona o veřejných zakázkách
205
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
184
Návrh zákona o zdravotní záchranné službě
137
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rodině

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

52/10
Petice "Prezidente, odejděte!"
121/10
Úmluva o účincích průmyslových havárií
141/10
Žádost prezidenta - ústavní soudce
148/10
Zákon o státních svátcích
149/10
Zákon o rozpočtovém určení daní
150/10
Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu
151/10
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
161/10
Zákon o státním podniku
153/10
Zákon o ukončení důchodového spoření
154/10
Zákony související s ukončením zákona o důchodového spoření
155/10
Zákon o majetku České republiky
156/10
Spotřební daně
157/10
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
158/10
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
159/10
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - související zákony
160/10
Zákon o loteriích

Filed EU prints that have not been debated

N 029/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

416/07
Novela z. o rozpočtovém určení daní
461/07
Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu
465/07
Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
493/07
Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření