Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
195/11
Zákon o zdravotnických prostředcích
199/11
Zákon o zmírnění majetkových křivd
162/11
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016

Recently debated EU Agenda prints

J 058/11
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
N 055/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
N 047/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

198/11
Zákon o rozpočtových pravidlech

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.