Zařazené neprojednané tisky

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
11 8 19.07.2017 161 Zákon o registru smluv
11 9 16.08.2017 92 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
11 9 16.08.2017 131 Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra
11 9 16.08.2017 166 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
11 9 16.08.2017 167 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
11 9 16.08.2017 168 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
11 9 16.08.2017 169