Calendar of events

April 2014
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Next plenary session

List of the plenary sessions (CZ)

20. schůze Senátu

Publikováno

  • 09:00

20.schůze Senátu bude zahájena 23. dubna 2014 v 9 hodin.

19. schůze Senátu

Publikováno

19. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 20. března ve 12 hodin.

Ve čtvrtek ráno senátoři zahájili jednání tím, že dali souhlas k ratifikaci Dohody o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, se kterou seznámil senátory ministr školství. Poté se senátoři věnovali bloku ministra financí, postupně schválili novely zákonů o volbách do Parlamentu České republiky a zákona o volbách do Evropského parlamentu, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, novelu zákona o evropské občanské iniciativě a novelu zákona o archivnictví a spisové službě. Potom dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Rovněž vyslovili předchozí souhlas s rozhodnutím Rady Evropské unie, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků. Následně pak přijali doporučení VEU ke Sdělení Komise o obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA.

V závěru schůze senátoři nejprve schválili dva senátní návrhy zákonů, které mění zákon o hmotné nouzi a postoupili je do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Vzali na vědomí Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013 a Zprávu o peticích postoupených Senátu. V posledním bodě jednání pak zařadili senátora Táborského do VZOB.Odpolední jednání zahájila ministryně práce, která seznámila senátory s Doporučením Mezinárodní organizace práce - toto doporučení vzali senátoři na vědomí. Poté předstoupil před senátory ministr životního prostředí, který strávil v Senátu náročné a pracovní odpoledne. Senátoři nejprve schválili dvě novely zákonů - zákona o chemických látkách a zákona o obalech. Následně projednali Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ke kterým přijali doporučení VEU. Vzali na vědomí Zprávu o stavu životního prostředí v roce 2012 a dali souhlas k ratifikaci ratifikací Dohody mezi ČR a Andorrou o výměně informací v daňových záležitostech. Rovněž schválili senátní návrh zákona, který novelizuje zákon o odpadech a a postoupili ho do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. V samém závěru jednání pak přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích.


V úvodu středečního jednání nejprve složil slib senátora pan Patrik Kunčar, který byl do Senátu zvolen v doplňovacích volbách za Tomia Okamuru, který se stal poslancem. Senátoři rovněž potvrdili ve funkcích předsedů výborů senátory Jaromíra Jermáře (předseda VVVK) a Františka Bublana (předseda VZOB).

Poté vystoupil poprvé na schůzi Senátu předseda vlády Bohuslav Sobotka, který nejprve seznámil senátory s pozicí vlády na nejbližší zasedání Evropské Rady a následně projednali Roční analýzu růstu 2014 - k oběma těmto materiálům senátoři přijali doporučující usnesení VEU. Dále pak vystoupil ministr zdravotnictví, který senátorům předložil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou senátoři schválili. Senátoři rovněž schválili novelu Jednacího řádu a postoupili ji do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. V posledním bodě dopoledního jednání byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů pan Zdeněk Bárta.

18. schůze Senátu

Publikováno

18. schůze Senátu skončilave středu 29. ledna ve 14.12 hodin.

18. schůze Senátu se stala posledním vystoupením členů vlády Jiřího Rusnoka v Parlamentu České republiky. Jako první vystoupil sám premiér Jiří Rusnok, který seznámil senátory se závěry z jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. prosince 2013. Tuto informaci vzali senátoři na vědomí. Další body schůze se pak věnovaly evropským tématům. Premiér seznámil senátory se stanoviskem vlády ke Sdělení EK o posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie a k návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Dalibor Štys, se pakl vyslovil ke Sdělení Komise o Evropském vysokoškolském vzdělávání v globálních souvislostech a k rozhodnutí Rady o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. S Jednotným trh elektronických komunikací a s Dlouhodobou vizí infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi seznámil senátory ministr průmyslu a obchodu, pan Jiří Cieńciała. V závěru tohoto bloku se ministr zahraničních věcí, pan Jan Kohout, vyjádřil ke Sdělení Komise o Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014.

V samotném závěru schůze pak vzali senátoři na vědomí informaci komisí Senátu o jejich činnosti v uplynulém roce a nominovali na funkci Veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka a paní Annu Šabatovou.

Events for the public

List of prints (CZ)

Most frequently downloaded Senate prints

Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
236/09
Kontrolní řád- související zákony
196/09
Novela zákona o odpadech
184/09
ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí