Kalendář akcí

červenec 2015
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

9. schůze Senátu

Publikováno

9. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 18. června ve 20 hodin.

Prvním bodem 9. schůze Senátu byla novela zákona o pozemních komunikacích. a na první pohled můžeme říci, že tato novela nebyla jednoduchá, neboť její projednání zabralo senátorům celé středeční dopoledne. Po rozsáhlé diskuzi nakonec Senát vrátil tento zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který předložil senátorům Harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a následně Sdělení Komise - Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020. Poté vystoupil zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, který senátory seznámil s Výroční zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014, kterou senátoři vzali na vědomí. Poté se opět věnovali Evropské problematice. Přijali doporučení VEU k balíčku opatření k energetické unii, vzali na vědomí informace o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady a doporučení k národnímu programu reforem a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu na rok 2015. Následně schválili novelu trestního zákoníku a po něm i novelu občanského soudního řádu. Poté senátoři opět přijali doporučení VEU - tentokrát o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Poslední dva bdy středečního jednání pak patřily ministerstvu obrany - senátoři vyslovili souhlas s vládním návrhem na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky a s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015.

čtvrteční den začal obdobně jako ten středeční, jen projednávaný zákon byl jiný. Senátoři měli na stole novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a témata očkování a hladina hluku se ve velmi rozsáhlé diskuzi probírala často a důkladně. Pozměňovací návrhy tak tomuto návrhu zákona senátoři přijali až v odpoledních hodinách. Po tomto budu pak senátoři schválili novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, dali souhlas k ratifikaci mezi Smlouvy Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a přijali doporučení VEU k Evropskému programu pro migraci a Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Následně se senátoři rozhodli nezabývat novelou zákona o veřejných dražbách a schválili novelu plemenářského zákona. Senátoři rovněž projednali Petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí a zvolili novým členem Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury senátora Jiřího Šestáka. V samotném závěru pak senátoři přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o místních poplatcích a schválili dva zákony předložené ministrem financí - šlo o novelu důchodového zákona a novelu zákona o spotřebních daních.

8. schůze Senátu

Publikováno

8. schůze Senátu skončila ve středu 13. května v 17:20 hodin.

Senát zahájil svoji osmou schůzi projednáním energetického zákona, ke kterému přijal usnesení nezabývat se. Dále pokračovali senátoři blokem bodů, které odůvodnil ministr spravedlnosti. Nejprve senátoři přijali pozměňovací návrhy k novele občanského soudního řádu, aby se následně vyslovili souhlas s vysláním vojáků do misí OSN UNDOF a MINUSMA. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.
Před obědovou pauzou pak senátoři projednali blok bodů, jejichž gestorem je úřad vlády. Senátoři tak vzali na vědomí informaci o zasedáních Evropské rady, které se konaly ve dnech 19. - 20. března 2015, respektive 23. dubna 2015. Posledním bodem před polední pauzou byla Zpráva Komise o České republice 2015 – k tomuto materiálu přijali usnesení, jež navrhl Výbor pro záležitosti Evropské unie.
V úvodu odpoledního jednání si nejprve vyslechli a následně i vzali na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poté schválili senátní návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a odročili ve druhém čtení projednávání senátní návrh novely zákoníku práce. Obě tyto předlohy předložil Senátu senátor Zdeněk Škromach a další senátoři. Pak v prvním čten senátoři vrátili k dopracování senátorovi Liboru Michálkovi návrh senátního návrhu zákona o státním podniku. Poté senátoři projednali změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů a neschválili návrh na konání veřejného slyšení Senátu na téma „Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a změna některých navazujících zákonů“.
V posledním bodě osmé schůze Senátu pak senátoři podpořili návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Vystoupení Spolku BIG-BAND Vyškov pořádané v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
267/02
Zákon o výkonu vazby
87/10
Zákon o ochraně veřejného zdraví
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
82/10
Zákon o spotřebních daních