Kalendář akcí

září 2014
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Schůze Senátu

Seznam schůzí

24. schůze Senátu

Publikováno

24. schůze Senátu skončila ve středu 27. srpna v 17.55 hodin

Jednání 24. schůze Senátu zahájilo projednání dvou důležitých mezinárodních smluv, které předkládal Senátu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Jednalo se o Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a o Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Senátoři dali k oběma smlouvám souhlas k jejich ratifikaci, přičemž ke schválení těchto rozhodnutí bylo třeba tří pětinové většiny přítomných senátorů. Poté bylo Senátem přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke směrnici o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, jejímž gestorem pro jednání Senátu bylo ministerstvo spravedlnosti.

Dále senátoři schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zejména zmírňuje kvalifikační požadavky na pedagogy, které nastavil původní zákon z roku 2004. Následně senátoři projednali původem senátní návrh novely zákona o odpadech, která doznala v Poslanecké sněmovně rozsáhlých změn. Po rozsáhlé rozpravě přijali senátoři k této novele několik pozměňujících návrh a tak záleží na Poslanecké sněmovně, v jaké podobě vstoupí následně v platnost.

Poté se senátoři věnovali bloku bodů ministra financí Andreje Babiše, který byl z jednání Senátu omluven a zastupoval jej ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejprve byla schválena novela zákona o DPH a dále se senátoři věnovali dvěma novelám spotřební daně. Pozměňovacím návrhem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu spojili tyto dvě novely (zkráceně označované jako spotřební daň o tabáku a zelené nafta) v jednu a tu druhou pak zamítli. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 a Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.

V posledním bodě jednání pak senátoři schválili návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bude postoupen k dalšímu pokračování legislativního procesu do Poslanecké sněmovny.

23. schůze Senátu

Publikováno

23. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 24. července po 17 hodině.

středa 23. července

V úvodu 23. schůze Senátu senátoři nejprve schválili rozšíření mandátu pro AČR pro ochranu vzdušného prostoru Islandu. Poté schválili novelu zákona o zemědělství a přijali doporučení VEU k evropskému tisku, který se věnuje ekologická produkci v Evropské unii. V bloku bodů ministra dopravy nejprve přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o silničním provozu, kterými se vypouští sporné nasazování botiček na 24 při parkování v placených modrých zónách. Následně nepřijali žádné usnesení k zákonu o vnitrozemské plavbě a tím bylo ukončeno dopolední jednání.

Odpolední jednání se neslo v duchu ministerstva životního prostředí. Senátoři schválili zákon o ochraně přírody a krajiny, poté nepřijali usnesení k zákonu o odpadech a přijali doporučení VEU k programu Čisté ovzduší pro Evropu. Poté dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech a následně se věnovali bodům, které předkládal předseda vlády. Senátoři vzali na vědomí Závěry z jednání Evropské rady a Zprávu o vývoji Evropské unie v roce 2013 a schválili návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Poté byla projednána Výroční zpráva NKÚ za rok 2013, kterou senátoři rovněž vzali na vědomí. V samém závěru středečního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o českých drahách a vyslovili souhlas s přístupem ČR k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí.

čtvrtek 24. července

Čtvrteční jednání bylo zahájeno ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Poté, po rozsáhlé diskuzi, nepřijali senátoři usnesení k novele zákona o soudech a soudcích (nepřijetí usnesení znamená, že se návrh zákona považuje za schválený po uplynutí 30-ti denní lhůty, která je Senátu dána k projednání návrhu zákona ústavou). Následně byl dán souhlas ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Následně se senátoři věnovali bloku zákonů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dále schválili zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a zákon o důchodovém pojištění. V závěru 23. schůze Senátu byl nejprve ve druhém čtení schválen návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě a v 1. čtení byl zamítnut návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákony o volbách (jednalo se o odstranění 5-ti procentní hranice, potřebné k zisku mandátu). V posledním bodě pak senátoři zvolili senátora Zdeňka Brože členem Mandátového a imunitního výboru a senátora Jana Horníka členem Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Senát Parlamentu ČR pořádá při příležitosti státního svátku 28. října tradiční Den otevřených dveří. Prostory sídla horní parlamentní komory budou otevřeny pro veřejnost od 9.00 do 16.00. Součástí Dne otevřených dveří Senátu Parlamentu ČR budou komentované prohlídky ve Valdštejnském paláci, které zajistí celkem sedm průvodců. Doba trvání prohlídky bude cca 45 minut, skupiny (40 osob) budou vycházet každých cca 15 minut. Poslední návštěvníci na prohlídku budou přijati v 16.00. V Kolovratském paláci bude prohlídka probíhat bez průvodců. Ve Valdštejnském paláci se návštěvníci podívají například do Hlavního sálu, Jednacího sálu, kde zasedá plénum Senátu, Rytířské síně, Audienční síně, Valdštejnovy pracovny či Prezidentského salonku. V rámci druhé prohlídkové trasy bude mít veřejnost příležitost prohlédnout si v Kolovratském paláci Růžový a Zelený salonek, ale také nádvoří samotného paláce. Prohlídkové trasy jsou zajištěny i pro handicapované spoluobčany. Otevřeno bude v rámci Dne otevřených dveří v době od 9.00 do 17.00 také Informační centrum, Výstavní síň Senátu, Trčkovská galerie. Přístupná bude od 9.00 do 18.00 rovněž Valdštejnská zahrada. Vstup je volný.

Publikováno

  • 09:00 - 16:00
  • Valdštejnský palác (VP-A), Kolovratský palác (KP)

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
289/09
Zákon o zaměstnanosti