Kalendář akcí

říjen 2015
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

12. schůze Senátu

Publikováno

12. schůze Senátu skončila 23. září v 18.08 hodin.

V úvodu 12. schůze Senátu se senátoři nejprve rozsáhle věnovali asi nejpalčivější otázce, která trápí nejen občany České republiky, ale celé Evropské unie, tedy nečekaným a rozsáhlým přílivem uprchlíků a ekonomických migrantů do Evropské unie. Senátoři se zaměřili nejen na řešení problémů s přicházejícími, ale snažili se nalézt i konstruktivní řešení, jak vůbec tomuto exodu zabránit již v zemích, odkud se na Evropu příval uprchlíku žene. V závěru bohaté diskuze přijali usnesení, kterým podpořili kroky naší vlády a zavázali se, že se tímto problémem budou i nadále zabývat. Poté ještě projednali žádost prezidenta republiky a vyslovení souhlasu s jmenováním Jaromíra Jirsy soudcem Ústavního soudu – táto žádosti, navzdory nepřítomnosti prezidenta na jednání Senátu vyšli vstříc a pan Jaromír Jirsa se tak stal na deset let dalším ústavním soudcem.

Odpolední jednání zahájil Miroslav Singer, který seznámil senátory se zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014. Po něm vystoupil místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle, který senátory seznámil v výroční zprávou svého úřadu za rok 2014. Obě tyto zprávy vzali senátoři na vědomí. Jako další vystoupil ministr obrany, který seznámil senátory s působením AČR v Turecku – tuto zprávu vzali senátoři na vědomí a požádali vládu, aby je dále o působení AČR v Turecku pravidelně informovala.

Poté přišel čas i na evropský blok. nejprve vzal Senát na vědomí zprávu o vývoji evropské unie v roce 2014 a poté přijal postupně doporučení Výboru pro záležitosti evropské unie k Balíčku k lepší regulaci v EU, Strategii pro jednotný digitální trh v EU a Akčnímu plánu EU proti převádění migrantů (2015-2020). V samotném závěru pak senátoři dali souhlas k těmto mezinárodním smlouvám : Změně Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, Dohodě o účasti Chorvatské republiky v EHS, Dohoda o hospodářském partnerství se státy CARIFORA, Opčnímu protokolu k Úmluvě o právech dítěte a Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené.

11. schůze Senátu

Publikováno

11. schůze Senátu byla zahájena 12. srpna v 9 hodin.

Jednání 11. schůze Senátu zahájil se svými body ministr životního prostředí. Senátoři se nejprve věnovali zákonům, a to konkrétně zákonu o prevenci závažných havárií a novele zákona o odpadech. Oba tyto zákony byly senátory dlouho diskutovány a navzdory různým pohledům na některé jejich části byly oba zákony schváleny. Posledním bodem, se kterým seznámil senátory ministr životního prostředí, byla Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení "dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik, ke které senátoři přijali usnesení, jenž jim doporučil Výbor pro záležitosti Evropské unie.

Ve druhé části dopoledního jednání byl v roli navrhovatele ministr vnitra. Senátoři nejprve schválili novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost. V posledním bodě zastoupil ministr vnitra nepřítomného předsedu vlády a předložil senátorům novelu zákona o zpravodajských službách, kterou po relativně krátké rozpravě schválili.

Odpolední jednání zahájil blok ministra financí, v rámci kterého schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně".

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Veřejné slyšení

Publikováno

  • Jednací sál (VP-A)

Den otevřených dveří Senátu

Publikováno

  • 09:00 - 16:00
  • Kolovratský palác (KP), Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnský palác (VP-C)

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
126/10
Zákon o registru smluv
112/10
Zákon o účetnictví
115/10
Zákon o odpadech