Kalendář akcí

červen 2016
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

25. schůze Senátu

Publikováno

Dopolední jednání 25. schůze Senátu patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákona o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.
Odpolední jednání pak senátoři zahájili tím, že vzali na vědomí Konvergenční program České republiky. Následně schválili dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzali na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

24. schůze Senátu

Publikováno

Středa
Dopolední jednání 24 schůze ve středu 25. května zahájili senátoři přijetím pozměňovacích návrhů k novele zákona o podpoře sportu. Poté schválili zákon o ochraně státních hranic, zákon o státních registrech a zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Následně přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke zprávě o pokroku v oblasti změny klimatu a dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv zabývajících se ochranou životního prostředí. V samotném závěru dopoledního jednání nejprve přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů, a poté se nejprve rozhodli nezabývat zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a pak přijali pozměňovací návrhy k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.
V úvodu odpoledního jednání nejprve dali senátoři souhlas ke třem mezinárodním smlouvám, a dále pokračovali v projednávání „senátních“ bodů. Přikázali v 1. čtení k projednání výborům návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ve druhém čtení pak odročili projednávání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Středeční odpoledne pak zakončili senátoři projednáním bodů ministerstva průmyslu a obchodu. Schválili zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb., který je znám též jako „LEX Vitásková“ a přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie k Energetickému balíčku.
Čtvrtek
Čtvrteční den patřil především projednání dlouho odkládané novely Ústavy, která měla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Po velmi rozsáhlé debatě senátoři tento návrh ústavního zákona zamítli. Následně pak zamítli i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, neboť bez změny ústavy nemůže být v této podobě přijat. Následně senátoři přijali novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a schválili balíček tří zákonů, které nově upravují hazardní hry. Dále se senátoři věnovali bloku výročních zpráv za rok 2015, postupně projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V samotném závěru 24. schůze Senátu senátoři schválili novelu zákona o sociálních službách a dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Přátelské setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se členy seniorského sboru Matylda a Tylda

Publikováno

  • 16:00 - 17:00
  • Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
256/10
Zákon o hazardních hrách
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
220/10
Veřejné zakázky
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích