Kalendář akcí

květen 2016
Po Út St Čt So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

24. schůze Senátu

Publikováno

Středa
Dopolední jednání 24 schůze ve středu 25. května zahájili senátoři přijetím pozměňovacích návrhů k novele zákona o podpoře sportu. Poté schválili zákon o ochraně státních hranic, zákon o státních registrech a zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Následně přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke zprávě o pokroku v oblasti změny klimatu a dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv zabývajících se ochranou životního prostředí. V samotném závěru dopoledního jednání nejprve přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů, a poté se nejprve rozhodli nezabývat zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a pak přijali pozměňovací návrhy k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.
V úvodu odpoledního jednání nejprve dali senátoři souhlas ke třem mezinárodním smlouvám, a dále pokračovali v projednávání „senátních“ bodů. Přikázali v 1. čtení k projednání výborům návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ve druhém čtení pak odročili projednávání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Středeční odpoledne pak zakončili senátoři projednáním bodů ministerstva průmyslu a obchodu. Schválili zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb., který je znám též jako „LEX Vitásková“ a přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie k Energetickému balíčku.
Čtvrtek
Čtvrteční den patřil především projednání dlouho odkládané novely Ústavy, která měla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Po velmi rozsáhlé debatě senátoři tento návrh ústavního zákona zamítli. Následně pak zamítli i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, neboť bez změny ústavy nemůže být v této podobě přijat. Následně senátoři přijali novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a schválili balíček tří zákonů, které nově upravují hazardní hry. Dále se senátoři věnovali bloku výročních zpráv za rok 2015, postupně projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V samotném závěru 24. schůze Senátu senátoři schválili novelu zákona o sociálních službách a dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství.

23. schůze Senátu

Publikováno

Na své dvacáté třetí schůzi senátoři projednali čtyři návrhy zákonů postoupené poslaneckou sněmovnou. Dva z nich schválili (novelu trestního řádu a novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích) a ke dvěma přijali pozměňovací návrhy (novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a novela zákona o Státním pozemkovém úřadu. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Kazachstánem, přijali doporučení Výboru pro evropské záležitosti ke Sdělení „Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti“, k návrhu směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a vyslovili souhlas s působením Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice.
V závěru schůze pak přikázali v prvním čtení návrh senátního návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a ve druhém čtení nepřijali usnesení k senátnímu návrhu zákona o elektronických komunikacích. V posledním bodě jednání pak odročili projednávání senátního návrhu zákona o místním referendu.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
256/10
Zákon o hazardních hrách
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
220/10
Veřejné zakázky
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích