Kalendář akcí

květen 2015
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

8. schůze Senátu

Publikováno

8. schůze Senátu skončila ve středu 13. května v 17:20 hodin.

Senát zahájil svoji osmou schůzi projednáním energetického zákona, ke kterému přijal usnesení nezabývat se. Dále pokračovali senátoři blokem bodů, které odůvodnil ministr spravedlnosti. Nejprve senátoři přijali pozměňovací návrhy k novele občanského soudního řádu, aby se následně vyslovili souhlas s vysláním vojáků do misí OSN UNDOF a MINUSMA. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.
Před obědovou pauzou pak senátoři projednali blok bodů, jejichž gestorem je úřad vlády. Senátoři tak vzali na vědomí informaci o zasedáních Evropské rady, které se konaly ve dnech 19. - 20. března 2015, respektive 23. dubna 2015. Posledním bodem před polední pauzou byla Zpráva Komise o České republice 2015 – k tomuto materiálu přijali usnesení, jež navrhl Výbor pro záležitosti Evropské unie.
V úvodu odpoledního jednání si nejprve vyslechli a následně i vzali na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poté schválili senátní návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a odročili ve druhém čtení projednávání senátní návrh novely zákoníku práce. Obě tyto předlohy předložil Senátu senátor Zdeněk Škromach a další senátoři. Pak v prvním čten senátoři vrátili k dopracování senátorovi Liboru Michálkovi návrh senátního návrhu zákona o státním podniku. Poté senátoři projednali změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů a neschválili návrh na konání veřejného slyšení Senátu na téma „Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a změna některých navazujících zákonů“.
V posledním bodě osmé schůze Senátu pak senátoři podpořili návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

7. schůze Senátu

Publikováno

7. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 19. března v 15.40 hodin.

7. schůzi Senátu zahájil svým bodem (informací o pozicích ČR na nadcházejícím summitu EU) předseda vlády Bohuslav Sobotka. Senát tuto informaci vzal na vědomí. Poté, v bloku ministra vnitra, senátoři dali souhlas k ratifikaci Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni a přijali doporučení Výboru pro evropské záležitosti (VEU) k Šesté pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru. Následně byly projednány body senátora a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Senát schválil novelu zákona o NKÚ a vzali na vědomí Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Senátoři dále rovněž schválili novelu zákona o léčivech. V uzávěru dopoledního jednání pak senátoři projednali zprávu o peticích a přijali dvě usnesení na návrh VEU (usnesení k možnosti zavedení tzv. zelené karty a usnesení ke způsobu projednání Koncepce politiky ČR v EU v Senátu).

Odpolední jednání zahájil ministr zahraničních věcí, který Senátu předložil ke schválení dvě mezinárodní dohody; jednalo se o Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Moldávií a Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií. Odpolední jednání pokračovalo blokem ministra zahraničí. Senátoři nejprve schválili novelu zákona o právu na informace o životním prostředí, vzali na vědomí zprávu o životním prostředí za rok 2013 a přijali doporučení VEU k tisku Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu - v tomto případě opět zastoupil ministr životního prostředí nepřítomného ministra financí. Samotný závěr středečního jednání pak patřil zákonům - senátoři schválili nejprve novelu zákona o Českém rozhlasu a poté novelu zákona o námořní plavbě.

Ve čtvrtek ráno předstoupil před senátory jako první minstr průmyslu a obchodu, který předkládal v Senátu celkem tři zákony. Dva z nich - novela zákona o investičních pobídkách a novela zákona o metrologii - byly schváleny a k novele energetického zákona přijali senátoři řadu zásadních pozměňovacích návrhů. V rámci dopoledního jednání pak senátoři ještě schválili novelu školského zákona.

Rovněž odpolední jednání zahájili senátoři přijetím pozměňovacích návrhů, tentokrát k novele zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V samotném závěru schůze pak v bloku ministra spravedlnosti senátoři schválili novelu zákona o mezinárodní justiční spolupráci, novelu zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

6. schůze Senátu

Publikováno

Dopolední jednání zahájili senátoři projednáním bodů předsedy vlády, kterého zastoupil ministr Jiří Dienstbier. Senát vzal nejprve na vědomí informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 12. února 2015 a poté přijal doporučení Výboru pro záležitosti evropské unie ke Sdělení Komise - Roční analýza růstu 2015. Doporučení Výboru pro záležitosti evropské unie i k dalším dvěma bodů, které pro změnu patřili do gesce ministerstva financí a s nimiž seznámila Senát v zastoupení ministra financí ministryně Karla Šlechtová. Jednalo se o Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu a o Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice. Poté dali senátoři souhlas k ratifikaci změn článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu. Posledním bodem před polední přestávkou bylo 1. čtení návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákoník práce. Po poměrně rozsáhlé debatě senátoři přikázali tento návrh výborům k dalšímu projednání.

Odpolední jednání nejprve zahájili senátoři odročením projednávání senátní novely o exekučním řádu o 30 dní. Druhým bodem jednání byla Petice pro korunu. K tomuto bodu byla opět velmi rozsáhlá diskuze a k této petici bylo na konec přijato usnesení, které navrhl výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Poslední dva body trvaly oproti předešlým již jen velmi krátce. Senátoři nejprve schválili konání veřejného slyšení na téma "Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR". V posledním bodě 6. schůze Senátu senátoři svým usnesením zrušili několik usnesení Senátu. Jednalo se o usnesení, jimiž si senátoři upravovali pravidla pro své jednání. Protože tato pravidla byla součástí poslední novely zákona o Jednacím řádu Senátu, tak byla již nadbytečná a proto byla zrušena.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Den Plzně v Senátu - barokní slavnost ve Valdštejnské zahradě"

Publikováno

  • 10:00 - 20:00
  • Valdštejnská zahrada (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: senátorka Doc.MUDr. Milada Emmerová CSc. a senátor Ing. Aschenbrenner Lumír

Den dětí v Senátu

Publikováno

  • 14:00 - 17:00
  • Valdštejnská zahrada (VP-C), Valdštejnský palác (VP-A)
  • pořádá/spolupořádá: Senát

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
65/10
Energetický zákon
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
64/10
Občanský soudní řád
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh