Fotogalerie - leden 2016

Posledních 50 fotografovaných akcí

Fotogalerie s řazením dle jednotlivých let a měsíců

Slavnostní setkání Obce spisovatelů ČR (8 fotografií)
Oběd velvyslance Indonésie Amana RACHMANA s místopředsedou VZOB Tomášem Jirsou (3 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Indické republiky v České republice J.E. pana Krishana Kumara. (6 fotografií)
17. schůze Senátu (15 fotografií)
18. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - případně po skončení schůze Senátu (17 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Táborským setká se zástupci ASOCIACE "Vojáci společně". (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní České republiky v Marockém království paní Michaelou Froňkovou. (4 fotografie)
Přijetí velvyslance Egyptské arabské republiky v ČR Abderahmana Salaheldina předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem (3 fotografie)
Slavnostní snídaně v rámci Tříkrálové sbírky (16 fotografií)
Kulatý stůl "Stav kultury v ČR" (7 fotografií)
Zahájení výstavy "Miroslav Houšť "Z Čech až na konec Itálie" (7 fotografií)
18. schůze Senátu (13 fotografií)
Vernisáž výstavy "Československé stopy ve vesmíru" (15 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se spolu s předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR V. Hamplem, předsedou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem setká s místopředsedou Národního shromáždění Arménské republiky panem Eduardem Sharmazanovem. (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů PČR s diplomatickým sborem. (16 fotografií)
Diskusní seminář "Nová hedvábná stezka a Česká republika" (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem, předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Táborským oficiálně přijímá státního ministra pro evropské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo pana Michaela Rotha. (7 fotografií)
Oficiální přijetí vedoucího tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze pana Rona Lu předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost panem Františkem Bublanem (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se pracovně setká s předsedou Nejvyššího soudu ČR panem Pavlem Šámalem a předsedou Nejvyššího správního soudu ČR panem Josefem Baxou. (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR a předsedou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Z. Baudyšovou setká s vítězi a organizátory XXIV. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. (11 fotografií)
Vernisáž výstavy "Dílo Karla IV. v běhu staletí" (12 fotografií)
Přijetí místopředsedy Parlamentu Íránské islámské republiky Aboutorabiho Farda předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem (11 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Chilské republiky v České republice J.E. pana Pabla Rodriga Gaete Vidala. (3 fotografie)
Předseda Senátu PČR M.Štěch se setká s předsedou Českého olympijského výboru J.Kejvalem (1 fotografie)
Setkání místopředsedkyně Senátu M. Horské se seniory z Přelouče (5 fotografií)
Konference "Jak podpořit rovnováhu žen a mužů v politice" (5 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK "Televize veřejné služby – situace, perspektivy, evropské trendy" (16 fotografií)
Zahájení výstavy "Posvátná místa v České krajině" (10 fotografií)
Zahájení výstavy "Rychlá kola" (7 fotografií)
Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (13 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch a předseda ÚPV M. Antl se setkají s vedením Soudcovské unie (4 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se pracovně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Tuniské republice panem Jiřím Doleželem. (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice J.E. pana Sergeje Borisoviče Kiseleva. (5 fotografií)
Přijetí místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise předsedou VEU Václavem Hamplem a dalšími senátory (8 fotografií)