01/18 - Otevřené řízení - Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2018

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí:
1. část veřejné zakázky - dodávka 100 ks stolních počítačů
2. část veřejné zakázky - dodávka 60 ks přenosných počítačů

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 19.04.2018 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 28.05.2018 11:00:00

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-329117290-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-329117290-82119101