Odbor gastronomických služeb

Kontakty:

Ivan Rusnak / ředitel

Tel:
25707 2545
Fax:
25753 4495
rusnaki@senat.cz

Odbor gastronomických služeb plní úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie ve vztahu k Senátu i Kanceláři Senátu tak, aby odpovídaly společenskému významu Senátu.

Vnitřní členění:

Oddělení přípravy jídel

Zaměstnanci:

  • Miroslav Beránek - vedoucí
  • Kateřina Baďurová
  • Rudolf Bernát
  • Vítězslav Hroch
  • Jakub Lukeš
  • Simona Pirunčíková
  • Soňa Rádlová
  • Milan Štěpka
  • Martina Švankmajerová
  • Pavel Vaněk
  • Věra Zechovská

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení přípravy jídel odbor gastronomických služeb:

  1. odpovídá za bezchybný provoz zaměstnaneckého stravování,
  2. výrobně zajišťuje gastronomické akce v sídle Senátu, jejichž financování je v souladu s rozpočtovými pravidly,
  3. sestavuje jídelní lístek ve všech provozech gastra,
  4. navrhuje menu pro mimořádné akce,
  5. zajišťuje výrobu jídel ve všech provozech gastra,
  6. zajišťuje výrobu studené kuchyně a cukrářských výrobků.

Oddělení provozní

Zaměstnanci:

  • Jan Coufal - vedoucí
  • Eva Bartáková
  • Jiří Datel
  • Hana Dobešová
  • Karel Emmer
  • Agnesa Hájiková
  • Pavel Chour
  • Petr Illek
  • Alena Jonášová
  • Dana Králová
  • Miroslav Krejčí
  • Kateřina Lhotová
  • Dana Malovaniková
  • Václav Nerad
  • Barbora Švecová
  • Martin Vendolský
  • Luděk Vondráček
  • Monika Vondráková

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení provozního odbor gastronomických služeb:

  1. přijímá a eviduje objednávky vyplývající z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu,
  2. materiálně a obsluhou zajišťuje výše uvedené gastronomické služby,
  3. zajišťuje běžný provoz stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků,
  4. prostřednictvím odpovědných zaměstnanců zajišťuje řádné vedení účtů,
  5. zajišťuje veškeré zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vede přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží,
  6. zajišťuje nákupy zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb,
  7. zajišťuje pomocné práce při běžném i mimořádném provozu,
  8. zajišťuje optimální výběr dodavatelů při všech nákupech zboží i dodávek služeb,
  9. zajišťuje zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím,
  10. zajišťuje provoz automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu vč. doplňování surovin a peněžních operací,
  11. zajišťuje provoz myček nádobí v kuchyňkách v objektech sídla Senátu,
  12. zajišťuje provoz kantýny pro zaměstnance.