Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 010/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 15108/16 765
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 009/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 15091/16 761
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 008/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 14823/16 758
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 007/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 14822/16 755
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 006/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 14820/16 757
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 005/11 (CZ) 25.11.16 (CZ) 2 14875/16 723
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 004/11 (CZ) 16.11.16 (CZ) 1 14082/16 731
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 003/11 (CZ) 10.11.16 (CZ) 104 14302/16 715
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 002/11 (CZ) 18.11.16 (CZ) 1 14357/16 725
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 001/11 (CZ) 10.11.16 (CZ) 104 14249/16 721
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie