Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 038/11 (CZ) 3.5.17 (CZ) 25 8693/17 251
Návrh interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 037/11 (CZ) 3.5.17 (CZ) 25 8717/17 206
Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 036/11 (CZ) 28.4.17 (CZ) 24 8633/17 253
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 035/11 (CZ) 27.3.17 (CZ) 20 6540/17 69
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2017
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 034/11 (CZ) 24.3.17 (CZ) 19 7621/17 142
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
J 033/11 (CZ) 8.3.17 (CZ) 17 6949/17 1600
Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 032/11 (CZ) 3.3.17 (CZ) 16 6943/17 200
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 031/11 (CZ) 3.3.17 (CZ) 16 6952/17 2025
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 030/11 (CZ) 30.1.17 (CZ) 12 5743/17 8600
Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 029/11 (CZ) 16.1.17 (CZ) 10 5358/17 10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie