Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 021/11 (CZ) 16.12.16 (CZ) 5 15642/16 815
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 020/11 (CZ) 13.12.16 (CZ) 5 15418/16 941
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 019/11 (CZ) 13.12.16 (CZ) 5 15421/16 942
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 018/11 (CZ) 13.12.16 (CZ) 5 15420/16 940
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 017/11 (CZ) 5.12.16 (CZ) 4 15203/16 766
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 016/11 (EN) 2.12.16 (EN) 3 15150/16 864
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 015/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 15149/16 863
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 014/11 (EN) 2.12.16 (EN) 3 15135/16 861
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 013/11 (CZ) 2.12.16 (CZ) 3 15151/16 862
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 012/11 (EN) 2.12.16 (EN) 3 15120/16 767
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie