Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 065/11 (CZ) 30.6.17 (CZ) 33 10820/17 352
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 064/11 (CZ) 11.7.17 (CZ) 35 11006/17 358
Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 063/11 (CZ) 14.7.17 (CZ) 35 11018/17 600
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 062/11 (CZ) 14.7.17 (CZ) 35 11021/17 601
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 061/11 (CZ) 7.7.17 (CZ) 34 11128/17 339
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 060/11 (CZ) 27.6.17 (CZ) 33 10582/17 335
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 059/11 (CZ) 21.6.17 (CZ) 32 10514/17 327
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2014 a 2015
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 058/11 (CZ) 8.6.17 (CZ) 30 10165/17 315
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 057/11 (CZ) 2.6.17 (CZ) 29 9940/17 291
Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 056/11 (CZ) 8.6.17 (CZ) 30 10164/17 295
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie