Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 057/11 (CZ) 2.6.17 (CZ) 29 9940/17 291
Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 056/11 (CZ) 8.6.17 (CZ) 30 10164/17 295
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 055/11 (CZ) 9.6.17 (CZ) 30 10589/17 294
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 054/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9844/17 249
Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 053/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9843/17 247
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 052/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9842/17 248
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 051/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9845/17 262
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 050/11 (CZ) 9.6.17 (CZ) 30 10175/17 276
Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 049/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9939/17 265
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 048/11 (CZ) 1.6.17 (CZ) 29 9673/17 280
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie