Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 083/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14183/17 653
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 082/11 (CZ) 16.11.17 (CZ) 53 14333/17 652
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 081/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14213/17 648
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určitě druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 080/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14184/17 647
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 079/11 (CZ) 27.10.17 (CZ) 50 13837/17 650
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 078/11 (CZ) 25.10.17 (CZ) 50 13599/17 617
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 077/11 (CZ) 25.10.17 (CZ) 50 13607/17 616
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 076/11 (CZ) 5.10.17 (CZ) 47 12882/17 569
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 075/11 (CZ) 5.10.17 (CZ) 47 12880/17 567
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 074/11 (CZ) 2.10.17 (CZ) 47 12723/17 571
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie