Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 099/11 (CZ) 21.12.17 (CZ) 58 15965/17 796
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 098/11 (CZ) 21.12.17 (CZ) 58 15950/17 795
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 097/11 (CZ) 12.1.18 (CZ) 61 5271/18 2
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 096/11 (CZ) 22.12.17 (CZ) 58 16007/17 835
Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 095/11 (CZ) 22.12.17 (CZ) 58 16018/17 797
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 094/11 (CZ) 12.12.17 (CZ) 57 15655/17 823
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 093/11 (CZ) 12.12.17 (CZ) 57 15664/17 827
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 092/11 (CZ) 12.12.17 (CZ) 57 15660/17 624
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 091/11 (CZ) 12.12.17 (CZ) 57 15654/17 822
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 090/11 (CZ) 12.12.17 (CZ) 57 15663/17 825
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie