Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 114/11 (CZ) 12.2.18 (CZ) 66 6031/18 0
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 113/11 (CZ) 7.2.18 (CZ) 65 5947/18 65
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 112/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5820/18 50
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 111/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5846/18 753
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 110/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5844/18 51
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 109/11 (CZ) 19.1.18 (CZ) 62 5478/18 29
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 108/11 (CZ) 18.1.18 (CZ) 62 5477/18 28
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
J 107/11 (CZ) 18.1.18 (CZ) 62 5464/18 24
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
J 106/11 (CZ) 18.1.18 (CZ) 62 5462/18 23
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 105/11 (CZ) 18.1.18 (CZ) 62 5459/18 22
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie