Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 144/11 (CZ) 23.5.18 (CZ) 80 9006/18 286
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 143/11 (CZ) 18.5.18 (CZ) 79 9040/18 274
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 142/11 (CZ) 8.5.18 (CZ) 78 8560/18 239
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 141/11 (CZ) 8.5.18 (CZ) 78 8713/18 218
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 140/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8679/18 244
Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 139/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8360/18 328
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 138/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8359/18 327
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 137/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8358/18 326
Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 136/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8357/18 325
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 135/11 (CZ) 4.5.18 (CZ) 77 8356/18 324
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie