Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 073/11 (CZ) 13.9.17 (CZ) 44 12137/17 487
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 072/11 (CZ) 15.9.17 (CZ) 44 12244/17 495
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 071/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12183/17 477
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií ("akt o kybernetické bezpečnosti")
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 070/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12211/17 450
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 069/11 (CZ) 19.9.17 (CZ) 45 12308/17 481
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 068/11 (CZ) 19.9.17 (CZ) 45 12307/17 482
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 067/11 (CZ) 13.9.17 (CZ) 44 12135/17 492
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 066/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12181/17 489
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 065/11 (CZ) 30.6.17 (CZ) 33 10820/17 352
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 064/11 (CZ) 11.7.17 (CZ) 35 11006/17 358
Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie