Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 074/11 (CZ) 2.10.17 (CZ) 47 12723/17 571
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 073/11 (CZ) 13.9.17 (CZ) 44 12137/17 487
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 072/11 (CZ) 15.9.17 (CZ) 44 12244/17 495
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 071/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12183/17 477
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií ("akt o kybernetické bezpečnosti")
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
K 070/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12211/17 450
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 069/11 (CZ) 19.9.17 (CZ) 45 12308/17 481
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 068/11 (CZ) 19.9.17 (CZ) 45 12307/17 482
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
K 067/11 (CZ) 13.9.17 (CZ) 44 12135/17 492
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 066/11 (CZ) 14.9.17 (CZ) 44 12181/17 489
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 065/11 (CZ) 30.6.17 (CZ) 33 10820/17 352
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie