Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 123/11 (CZ) 12.4.18 (CZ) 74 7876/18 185
Návrh směrnice Evropského parlament a Rady, kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993, směrnice evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 122/11 (CZ) 12.4.18 (CZ) 74 7877/18 184
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 121/11 (CZ) 11.4.18 (CZ) 74 7844/18 163
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 120/11 (CZ) 13.4.18 (CZ) 74 7809/18 173
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
J 119/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7416/18 132
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 118/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7420/18 148
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 117/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7419/18 147
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 116/11 (CZ) 15.3.18 (CZ) 70 7173/18 252
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 115/11 (CZ) 15.3.18 (CZ) 70 72031/18 131
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 114/11 (CZ) 12.2.18 (CZ) 66 6031/18 900
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie