Obvod
č. 78
Zvolen za
ČSSD v roce 2002
Mandát 
02.11.2002 - 02.11.2008
WWW
www.gajduskova.cz

Členství

členka
Organizační výbor
členka
Výbor pro záležitosti Evropské unie
členka
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky
ověřovatelka
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky
členka
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
předsedkyně
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Adresa senátorské kanceláře

tř. Tomáše Bati 1547,
Zlín 760 01

Kontakty

Ivo Novotný / asistent

Telefon
+420 577 210 094
gajduskovaa@senat.cz

Ivo Dorňák / asistent

Telefon
+420 603 762 748
gajduskovaa@volny.cz

   

Telefon
+420 604 767 742