Politická příslušnostBEZPP
Obvodč. 4
Zvolen zaSD-SN v roce 2017
Mandát 28.01.2017 - 15.10.2022
členka
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
členka
Senátoři nezařazení do klubu

Adresa senátorské kanceláře

Kontakty

Bc. Karel Tichý / asistent

Lenka Konečná / asistent