Politická příslušnostBEZPP
Obvodč. 19
Zvolen zaODS v roce 2010
Mandát 23.10.2010 - 23.10.2016
místopředseda
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
člen
Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
člen
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
člen
Ověřovatelé Senátu
člen
Senátorský klub Občanské demokratické strany

Adresa senátorské kanceláře

Budova A areálu,
Hvožďanská 2053/3,
Praha 4, 140 00

Kontakty

Mgr. Pavel Gregor / asistent

Telefon
+420 257 075 116
pesakm@senat.cz
gregor.pavel@yahoo.com