Politická příslušnostODS
Obvodč. 34
Zvolen zaODS v roce 2010
Mandát 23.10.2010 - 23.10.2016
WWWwww.premyslsobotka.cz
Sociální sítě  
1. místopředseda Senátu
Senát
1. místopředseda
Organizační výbor
člen
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
člen
Senátorský klub Občanské demokratické strany