Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 2. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 117 - Zákon o veřejných dražbách
 • 118 - Související zákony - zákon o veřejných dražbách
 • 119 - Zákon o osivu
 • 120 - Veřejný ochránce práv
 • 121 - Zákon o drahách
 • 122 - Zákon o poštovních službách
 • 123 - Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel
 • 124 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 125 - Zákona o prevenci závažných havárií
 • 129 - Zákon o návykových látkách
 • 130 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 131 - Související zákony - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 132 - Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 133 - Živnostenský zákon
 • 137 - Zákon o chemických látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 126 - Zákon o sociálním zabezpečení
 • 127 - Zákon o odpadech
 • 128 - Zákon o mimosoudních rehabilitacích
 • 135 - Zákon o státní památkové péči
 • 136 - Trestní zákon

senátní návrh zákona

 • 27 - Zákon o volbách
 • 81 - Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky

tisk EU

  Senátní tisky
  číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno
  27

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Mirka Topolánka a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

  27/1 UPV
  • přerušuje projednávání
  27/3 UPV
  • zamítá
  27/6 UPV
  • přerušuje projednávání
  27/7 UPV
  • pozměňovací návrhy
  27/2 VUZP
  • záznam z jednání
  27/4 VUZP
  • přerušuje projednávání
  27/5 VUZP
  • záznam z jednání
  Mirek Topolánek (senátor)Alena Palečková (senátorka)Bohumil Kulhánek (senátor)Vladimír Kulhánek (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Jiří Liška (senátor)Vladislav Malát (senátor)Pavel Eybert (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Irena Ondrová (senátorka)Jaroslav Doubrava (UPV) Zdeněk Vojíř (VUZP) 12. schůze č.238  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:  
  81

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pitharta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.

  81/1 VUZP
  • přerušuje projednávání
  81/4 VUZP
  • přerušuje projednávání
  81/5 VUZP
  • přerušuje projednávání
  81/6 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  81/10 VHZD
  • schvaluje
  81/2 UPV
  • přerušuje projednávání
  81/3 VHZD
  • přerušuje projednávání
  81/7 UPV
  • přerušuje projednávání
  81/8 VHZD
  • přerušuje projednávání
  81/9 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Petr Pithart (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Pavel Heřman (senátor)Josef Kaňa (senátor)Bohumil Čada (senátor)Jaroslav Petřík (senátor)Jiří Brýdl (senátor)Milan Štěch (senátor)Jiří Liška (senátor)Vlastimil Šubrt (senátor)Pavel Eybert (senátor)Richard Falbr (senátor)Ladislav Svoboda (VUZP) (VHZD) (UPV) 12. schůze č.237  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:  
  117

  Návrh zákona o veřejných dražbách

  117/1 VHZD
  • přerušuje projednávání
  117/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  117/3 UPV
  • záznam z jednání
  Jaromír Císař(ministr pro místní rozvoj)Mirek Topolánek (VHZD) Jiří Skalický (UPV) 12. schůze č.218  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2000 Sb.  
  118

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

  118/1 VHZD
  • přerušuje projednávání
  118/2 VHZD
  • schvaluje
  118/3 UPV
  • schvaluje
  Jaromír Císař(ministr pro místní rozvoj)Mirek Topolánek (VHZD) Jiří Skalický (UPV) 12. schůze č.219  - pozměňovací návrhy
  Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 27/2000 Sb.  
  119

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  119/1 VHZD
  • schvaluje
  119/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Stanislav Bělehrádek (VUZP) 12. schůze č.230  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/1999 Sb.  
  120

  Návrh zákona o Veřejném ochránci práv

  120/1 UPV
  • schvaluje
  120/2 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  120/3 VEI
  • schvaluje
  Pavel Rychetský(místopředseda vlády)(UPV) Jiří Šenkýř (VPLP) (VEI) 12. schůze č.220  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/1999 Sb.  
  121

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

  121/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.225  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2000 Sb.  
  122

  Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

  122/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  122/2 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)(VHZD) Jiří Šenkýř (VPLP) 12. schůze č.227  - pozměňovací návrhy
  Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 29/2000 Sb.  
  123

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

  123/1 VHZD
  • schvaluje
  Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.228  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 355/1999 Sb.  
  124

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  124/1 VHZD
  • schvaluje
  Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)(VHZD) 12. schůze č.226  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 358/1999 Sb.  
  125

  Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

  125/1 VUZP
  • schvaluje
  125/2 VZOB
  • schvaluje
  Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Horák (VZOB) 12. schůze č.223  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/1999 Sb.  
  126

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

  126/1 VZSP
  • schvaluje
  Zuzka Rujbrová(zástupce skupiny poslanců)Rostislav Harazin (VZSP) 12. schůze č.215  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/1999 Sb.  
  127

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

  127/1 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  127/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Libor Ambrozek(zástupce skupiny poslanců)Jitka Seitlová (VUZP) Emil Škrabiš (VHZD) 12. schůze č.239  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2000 Sb.  
  128

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.

  128/1 UPV
  • schvaluje
  128/2 VPLP
  • schvaluje
  Jan Grůza(zástupce skupiny poslanců)Richard Falbr (UPV) Josef Kaňa (VPLP) 12. schůze č.216  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 351/1999 Sb.  
  129

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

  129/1 VZSP
  • nezabývat se
  Ivan David(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) 12. schůze č.236  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/1999 Sb.  
  130

  Návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  130/1 VZSP
  • nezabývat se
  130/2 VPLP
  • přerušuje projednávání
  130/3 VEI
  • přerušuje projednávání
  130/4 VEI
  • pozměňovací návrhy
  130/5 UPV
  • nezabývat se
  130/6 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  130/7
  • souhrnné pozměňovací návrhy
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Martin Dvořák (VPLP) (PN) Dagmar Lastovecká (UPV) Zuzana Roithová (VEI) 12. schůze č.233  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/1999 Sb.  
  131

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  131/1 VZSP
  • schvaluje
  131/2 VEI
  • přerušuje projednávání
  131/3 VEI
  • pozměňovací návrhy
  131/4 UPV
  • pozměňovací návrhy
  131/5 VPLP
  • schvaluje
  131/6
  • souhrnné pozměňovací návrhy
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Martin Dvořák (VPLP) (PN) (UPV) Zuzana Roithová (VEI) 12. schůze č.235  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/1999 Sb.  
  132

  Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  132/1 VHZD
  • přerušuje projednávání
  132/3 VHZD
  • schvaluje
  132/4 VHZD
  • doprovodné usnesení
  132/2 VEI
  • schvaluje
  132/5 UPV
  • nezabývat se
  132/6 VUZP
  • schvaluje
  132/7 VUZP
  • doprovodné usnesení
  132/8 VZOB
  • záznam z jednání
  Pavel Rychetský(místopředseda vlády)Mirek Topolánek (VHZD) Václav Fischer (VEI) Bohumil Kulhánek (VUZP) Jaroslav Doubrava (UPV) Vítězslav Matuška (VZOB) 12. schůze č.221  - pozměňovací návrhy
  č.222  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 28/2000 Sb.  
  133

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  133/1 VHZD
  • schvaluje
  133/2 VEI
  • schvaluje
  133/3 UPV
  • schvaluje
  Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) Václav Fischer (VEI) Jiří Stodůlka (UPV) 12. schůze č.232  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 356/1999 Sb.  
  135

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

  135/1 VPLP
  • schvaluje
  Radko Matínek, Jaromír Talíř, Miloslav Kučera(poslanci)Václav Jehlička (VPLP) 12. schůze č.240  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 361/1999 Sb.  
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  136/1 UPV
  • schvaluje
  136/2 VPLP
  • schvaluje
  Václav Krása(poslanec)(UPV) Josef Pavlata (VPLP) 12. schůze č.231  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 327/1999 Sb.  
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

  137/1 VUZP
  • nezabývat se
  Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Petr Smutný (VUZP) 12. schůze č.224  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 352/1999 Sb.