Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 2. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 117 - Zákon o veřejných dražbách
 • 118 - Související zákony - zákon o veřejných dražbách
 • 119 - Zákon o osivu
 • 120 - Veřejný ochránce práv
 • 121 - Zákon o drahách
 • 122 - Zákon o poštovních službách
 • 123 - Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel
 • 124 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 125 - Zákona o prevenci závažných havárií
 • 129 - Zákon o návykových látkách
 • 130 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 131 - Související zákony - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 132 - Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 133 - Živnostenský zákon
 • 137 - Zákon o chemických látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 126 - Zákon o sociálním zabezpečení
 • 127 - Zákon o odpadech
 • 128 - Zákon o mimosoudních rehabilitacích
 • 135 - Zákon o státní památkové péči
 • 136 - Trestní zákon

senátní návrh zákona

 • 27 - Zákon o volbách
 • 81 - Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
27

Návrh senátního návrhu zákona senátora Mirka Topolánka a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

27/1 UPV
 • přerušuje projednávání
27/3 UPV
 • zamítá
27/6 UPV
 • přerušuje projednávání
27/7 UPV
 • pozměňovací návrhy
27/2 VUZP
 • záznam z jednání
27/4 VUZP
 • přerušuje projednávání
27/5 VUZP
 • záznam z jednání
Mirek Topolánek (senátor)Alena Palečková (senátorka)Bohumil Kulhánek (senátor)Vladimír Kulhánek (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Jiří Liška (senátor)Vladislav Malát (senátor)Pavel Eybert (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Irena Ondrová (senátorka)Jaroslav Doubrava (UPV) Zdeněk Vojíř (VUZP) 12. schůze č.238  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
81

Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pitharta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.

81/1 VUZP
 • přerušuje projednávání
81/4 VUZP
 • přerušuje projednávání
81/5 VUZP
 • přerušuje projednávání
81/6 VUZP
 • pozměňovací návrhy
81/10 VHZD
 • schvaluje
81/2 UPV
 • přerušuje projednávání
81/3 VHZD
 • přerušuje projednávání
81/7 UPV
 • přerušuje projednávání
81/8 VHZD
 • přerušuje projednávání
81/9 UPV
 • pozměňovací návrhy
Petr Pithart (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Pavel Heřman (senátor)Josef Kaňa (senátor)Bohumil Čada (senátor)Jaroslav Petřík (senátor)Jiří Brýdl (senátor)Milan Štěch (senátor)Jiří Liška (senátor)Vlastimil Šubrt (senátor)Pavel Eybert (senátor)Richard Falbr (senátor)Ladislav Svoboda (VUZP) (VHZD) (UPV) 12. schůze č.237  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
117

Návrh zákona o veřejných dražbách

117/1 VHZD
 • přerušuje projednávání
117/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
117/3 UPV
 • záznam z jednání
Jaromír Císař(ministr pro místní rozvoj)Mirek Topolánek (VHZD) Jiří Skalický (UPV) 12. schůze č.218  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2000 Sb. právo Evropské unie, ekologické právo, pracovní právo, zdraví na pracovišti, potravinová legislativa, zdravotnická legislativa, chemický výrobek, ochrana životního prostředí, výzkum, bezpečnost při práci, předcházení ekologickým rizikům, aukční prodej, stanovisko ESC, nanotechnologie
118

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

118/1 VHZD
 • přerušuje projednávání
118/2 VHZD
 • schvaluje
118/3 UPV
 • schvaluje
Jaromír Císař(ministr pro místní rozvoj)Mirek Topolánek (VHZD) Jiří Skalický (UPV) 12. schůze č.219  - pozměňovací návrhy
Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 27/2000 Sb. kontrola migrací, politická spolupráce, výměna informací, imigrace, integrace přistěhovalců, nelegální migrace, zahraniční politika, analýza dopadu, vstup cizinců, aukční prodej, stanovisko ESC, Výbor regionů, hraniční kontrola, migrační politika Společenství
119

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

119/1 VHZD
 • schvaluje
119/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Stanislav Bělehrádek (VUZP) 12. schůze č.230  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/1999 Sb. šlechtění rostlin, farmaceutická legislativa, sadba, přibližování legislativy, léčivá rostlina, jednotný trh, rozmnožování rostlin, lék, zdraví veřejnosti, osivo, zákoník
120

Návrh zákona o Veřejném ochránci práv

120/1 UPV
 • schvaluje
120/2 VPLP
 • pozměňovací návrhy
120/3 VEI
 • schvaluje
Pavel Rychetský(místopředseda vlády)(UPV) Jiří Šenkýř (VPLP) (VEI) 12. schůze č.220  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/1999 Sb. zákonnost, ombudsman, prevence znečištění, politika spolupráce, členský stát EU, skleníkový efekt, snižování plynných emisí
121

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

121/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.225  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2000 Sb. střednědobá finanční pomoc, vědecká spolupráce, spolupráce Jih-Jih, podpůrný mechanismus, způsob financování, měnová podpora, osobní doprava, železniční doprava, národní doprava, regionální doprava, platební bilance, financování z veřejných prostředků, členský stát EU, Evropská centrální banka
122

Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

122/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
122/2 VPLP
 • pozměňovací návrhy
Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)(VHZD) Jiří Šenkýř (VPLP) 12. schůze č.227  - pozměňovací návrhy
Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 29/2000 Sb. smlouva, živočišný tuk, distribuce, patentová licence, ozón, dodávka, znečišťující příměsi v atmosféře, znečišťování atmosféry, prevence znečištění, ochrana životního prostředí, ochrana komunikací, technická specifikace, benzín, dieslová nafta, zdraví veřejnosti, závazková odpovědnost, poštovní služba, poštovní sazba, motorové vozidlo, motorové palivo, náhradní palivo
123

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

123/1 VHZD
 • schvaluje
Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.228  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 355/1999 Sb. prevence nemocí, zpráva, technická kontrola, zdraví veřejnosti, autobus, automobil, traktory, silniční doprava, rakovina, taxi
124

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

124/1 VHZD
 • schvaluje
Antonín Peltrám(ministr dopravy a spojů)(VHZD) 12. schůze č.226  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 358/1999 Sb. zpřístupňování informací, říční plavba, politika úsporných opatření, vzdělávací program, plavební licence, pojištění zákonné odpovědnosti, bezdrátová telekomunikace, vnitrozemská vodní cesta, osvojování vědomostí, informační technologie, Internet
125

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

125/1 VUZP
 • schvaluje
125/2 VZOB
 • schvaluje
Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Horák (VZOB) 12. schůze č.223  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/1999 Sb. místní orgány státní správy, katastrofa způsobená člověkem, zpřístupňování informací, chemický výrobek, předcházení ekologickým rizikům, průmyslové ekologické riziko, statistika, statistika ES, nebezpečná látka, informační společnost
126

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

126/1 VZSP
 • schvaluje
Zuzka Rujbrová(zástupce skupiny poslanců)Rostislav Harazin (VZSP) 12. schůze č.215  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/1999 Sb. sociální příspěvek, sociální zabezpečení, péče o postižené osoby
127

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

127/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
127/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Libor Ambrozek(zástupce skupiny poslanců)Jitka Seitlová (VUZP) Emil Škrabiš (VHZD) 12. schůze č.239  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2000 Sb. obec, místní orgány státní správy, odpad, nakládání s odpadem, místní daň, vyhláška, právní předpisy místní správy, odpad z domácností, samosprávná obec, ekologická daň
128

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.

128/1 UPV
 • schvaluje
128/2 VPLP
 • schvaluje
Jan Grůza(zástupce skupiny poslanců)Richard Falbr (UPV) Josef Kaňa (VPLP) 12. schůze č.216  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 351/1999 Sb. právo na spravedlnost, ekologické právo, odškodnění, aplikace zákona, ochrana životního prostředí, správní formality, legislativní proces ES
129

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

129/1 VZSP
 • nezabývat se
Ivan David(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) 12. schůze č.236  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/1999 Sb. ženská otázka, práva žen, trh práce, účast žen, analýza dopadu, rovnost mezi muži a ženami, sociální zabezpečení, omamná látka, akce Společenství, psychotropní látka
130

Návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

130/1 VZSP
 • nezabývat se
130/2 VPLP
 • přerušuje projednávání
130/3 VEI
 • přerušuje projednávání
130/4 VEI
 • pozměňovací návrhy
130/5 UPV
 • nezabývat se
130/6 VPLP
 • pozměňovací návrhy
130/7
 • souhrnné pozměňovací návrhy
Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Martin Dvořák (VPLP) (PN) Dagmar Lastovecká (UPV) Zuzana Roithová (VEI) 12. schůze č.233  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/1999 Sb. marketing, adopce dítěte, padělání, právo na spravedlnost, opuštěné dítě, farmaceutický průmysl, informace pro spotřebitele, farmaceutická legislativa, přibližování legislativy, jednotný trh, ochrana rodiny, lék, zdraví veřejnosti, práva dítěte, ochrana dítěte, sociální zabezpečení, stanovisko ESC, právo dozoru, zvláštní výchovná péče, kontrola léčiv, zákoník
131

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

131/1 VZSP
 • schvaluje
131/2 VEI
 • přerušuje projednávání
131/3 VEI
 • pozměňovací návrhy
131/4 UPV
 • pozměňovací návrhy
131/5 VPLP
 • schvaluje
131/6
 • souhrnné pozměňovací návrhy
Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Martin Dvořák (VPLP) (PN) (UPV) Zuzana Roithová (VEI) 12. schůze č.235  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/1999 Sb. adopce dítěte, rodinné právo, celoživotní vzdělávání, profesní příprava, komunitární politika zaměstnanosti, politika vzdělávání, regionální politika, odborná kvalifikace, reforma školství, analýza dopadu, hospodářský důsledek, legislativa sociálního zabezpečení, politika spolupráce, práva dítěte, ochrana dítěte, sociální dopad
132

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

132/1 VHZD
 • přerušuje projednávání
132/3 VHZD
 • schvaluje
132/4 VHZD
 • doprovodné usnesení
132/2 VEI
 • schvaluje
132/5 UPV
 • nezabývat se
132/6 VUZP
 • schvaluje
132/7 VUZP
 • doprovodné usnesení
132/8 VZOB
 • záznam z jednání
Pavel Rychetský(místopředseda vlády)Mirek Topolánek (VHZD) Václav Fischer (VEI) Bohumil Kulhánek (VUZP) Jaroslav Doubrava (UPV) Vítězslav Matuška (VZOB) 12. schůze č.221  - pozměňovací návrhy
č.222  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 28/2000 Sb. informace pro spotřebitele, označení kvality, trh Společenství, veřejná zakázka, ochrana životního prostředí, zboží a služby, evropská norma, stanovisko ESC, ekologická nálepka
133

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

133/1 VHZD
 • schvaluje
133/2 VEI
 • schvaluje
133/3 UPV
 • schvaluje
Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) Václav Fischer (VEI) Jiří Stodůlka (UPV) 12. schůze č.232  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 356/1999 Sb. daň z převodu nemovitosti, živnost, dopravní infrastruktura, pracovní inspekce, ochrana životního prostředí, bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu, silniční doprava, využití energie, pracovní soud, ochrana dat, informační technologie, osobní údaje, inteligentní transportní systém
135

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

135/1 VPLP
 • schvaluje
Radko Matínek, Jaromír Talíř, Miloslav Kučera(poslanci)Václav Jehlička (VPLP) 12. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 361/1999 Sb. kontrola migrací, politická spolupráce, integrace přistěhovalců, nelegální migrace, fyzická osoba, zahraniční politika, ochrana kulturního dědictví, odborná kvalifikace, vstup cizinců, hraniční kontrola, migrační politika Společenství
136

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

136/1 UPV
 • schvaluje
136/2 VPLP
 • schvaluje
Václav Krása(poslanec)(UPV) Josef Pavlata (VPLP) 12. schůze č.231  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 327/1999 Sb. komunismus, demografie, politická diskriminace, náboženská diskriminace, lidská práva, akční program, výzkumný program, ochrana práv a svobod, zpráva, antidiskriminační politika, trestný čin proti lidskosti, bilance, výzkum a vývoj, změna klimatu
137

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

137/1 VUZP
 • nezabývat se
Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Petr Smutný (VUZP) 12. schůze č.224  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 352/1999 Sb. řízení výroby, vytváření pracovních příležitostí, dopravní infrastruktura, volný pohyb zboží, volný pohyb osob, domácí trh, politika Společenství, společná dopravní politika, dopravní politika, chemický výrobek, ochrana životního prostředí, dopravní síť, nová technologie, zpracování chemických surovin, promlčení, bezpečnost dopravy, nebezpečná látka, letecká doprava, železniční doprava, vnitrostátní doprava, námořní doprava, silniční doprava, výzkum a vývoj, správní dohled, snižování plynných emisí
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky