Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Filipiová Daniela
Senátorský klub Občanské demokratické strany

Štěch Milan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Bárek Ivo
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Štohl Pavel
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon nemocenském pojištění

6

Tisk: č. 286


Senát
č. 15Petr Nečas
(ministr práce a sociálních věcí)
sen. Jonáš Vítězslav
sen. Štěch Milan
03.07.2008

Typ: vládní návrh zákona

Návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí

6

Tisk: č. 311


Senát
č. 16Petr Nečas
(ministr práce a sociálních věcí)
sen. Filipiová Daniela29.08.2008

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o válečných veteránech

6

Tisk: č. 22


Senát
č. 4Antonín Seďa
(zástupce skupiny poslanců)
sen. Štětina Jaromír08.02.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

6

Tisk: č. 55


Senát
č. 6Petr Nečas
(ministr práce a sociálních věcí)
sen. Štěch Milan15.05.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státní sociální podpoře

5

Tisk: č. 10


Senát
č. 3Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)
sen. Bárek Ivo
sen. Filipiová Daniela
03.01.2005

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o náhradním výživném

5

Tisk: č. 304


Senát
č. 11Anna Čurdová
(zástupce skupiny poslanců)
sen. Mejstřík Martin
sen. Novotný Josef
17.03.2006

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o sociální potřebnosti

4

Tisk: č. 124


Senát
č. 9Alena Páralová
(zástupce skupiny poslanců)
sen. Filipiová Daniela14.07.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evidenci obyvatel

4

Tisk: č. 211


Senát
č. 12Stanislav Gross
(ministr vnitra)
sen. Bárta Zdeněk
sen. Harazin Rostislav
sen. Jílek Adolf
14.11.2003

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o sociálním zabezpečení

2

Tisk: č. 126


Senát
č. 12Zuzka Rujbrová
(zástupce skupiny poslanců)
sen. Harazin Rostislav16.11.1999

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evidenci obyvatel

2

Tisk: č. 206


Senát
č. 18Stanislav Gross
(ministr vnitra)
sen. Eybert Pavel
sen. Šubrt Vlastimil
sen. Šula Jaroslav
16.03.2000