Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
115
UPV
59/223
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
22.02.2017usnesení312kB podklad originál
115
UPV
54/222
Školský zákon
22.02.2017usnesení312kB podklad originál
115
UPV
50/22
Zákon o obcích
22.02.2017záznam317kB podklad originál
115
UPV
49/121
Novela volebních zákonů
22.02.2017usnesení309kB podklad originál
115
UPV
55/218
Autorský zákon
22.02.2017usnesení327kB podklad originál
115
UPV
48/120
Zákon o evropských politických stranách
22.02.2017usnesení316kB podklad originál
115
UPV
58/219
Zákon o informačních systémech veřejné správy
22.02.2017usnesení313kB podklad originál
115
UPV
10/117
Občanský soudní řád - senátní návrh
22.02.2017usnesení312kB podklad originál
114
UPV
32/114
Zákon o obětech trestných činů
11.01.2017usnesení311kB podklad originál
114
UPV
29/110
Trestní zákoník
11.01.2017usnesení311kB podklad originál
114
UPV
33/115
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11.01.2017usnesení311kB podklad originál
114
UPV
30/111
Insolvenční zákon
11.01.2017usnesení312kB podklad originál
114
UPV
25/316
Zákon o ochraně přírody a krajiny
11.01.2017usnesení383kB podklad originál
114
UPV
28/31
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
11.01.2017záznam313kB podklad originál
114
UPV
34/112
Trestní zákoník
11.01.2017usnesení311kB podklad originál
114
UPV
31/113
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
11.01.2017usnesení309kB podklad originál
113
UPV
3/17
Zákon o obchodních korporacích
07.12.2016usnesení351kB podklad originál
113
UPV
336/18
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
07.12.2016usnesení312kB podklad originál
113
UPV
2/16
Občanský zákoník
07.12.2016usnesení310kB podklad originál
113
UPV
4/25
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
07.12.2016usnesení311kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [21]
Strana   1 [2]