Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1122
VEU
- 197
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
03.04.2018usnesení156kB náhled originál
1122
VEU
- 197
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
03.04.2018usnesení156kB náhled originál
1122
VEU
- 200
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
03.04.2018usnesení140kB náhled originál
1122
VEU
- 199
ZC Gruzie 22.-25.5.2018
03.04.2018usnesení142kB náhled originál
1122
VEU
- 198
ZC Brusel 24.2.2018 - Meziparlamentní setkání - Společná zemědělská politika EU po roce 2020
03.04.2018usnesení141kB náhled originál
1122
VEU
J 107/11/02193
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
03.04.2018usnesení378kB podklad originál
1122
VEU
J 106/11/02193
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
03.04.2018usnesení378kB podklad originál
1122
VEU
K 105/11/02193
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
03.04.2018usnesení378kB podklad originál
1122
VEU
- 197
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
03.04.2018usnesení156kB náhled originál
1122
VEU
K 113/11/02196
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů <br/>Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
03.04.2018usnesení311kB podklad originál
1122
VEU
K 109/11/02195
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
03.04.2018usnesení381kB podklad originál
1122
VEU
K 108/11/02195
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů <br/>Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
03.04.2018usnesení381kB podklad originál
1122
VEU
- 197
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
03.04.2018usnesení156kB náhled originál
1122
VEU
N 102/11/02194
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
03.04.2018usnesení305kB podklad originál
11-
VEU
253/1192
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 22. - 23. března 2018
03.04.2018usnesení290kB podklad originál
1121
VEU
- 191
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
21.03.2018usnesení140kB náhled originál
1121
VEU
234/1190
Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
21.03.2018usnesení321kB podklad originál
1121
VEU
N 110/11/02188
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
21.03.2018usnesení313kB podklad originál
1121
VEU
N 099/11/02187
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
21.03.2018usnesení306kB podklad originál
1121
VEU
N 111/11/02189
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
21.03.2018usnesení311kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [292]
Strana   1 [15]