Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
115
VHZD
38/138
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
14.02.2017usnesení313kB podklad originál
115
VHZD
- 37
Návrh závěrečného účtu kapitoly 303 Senát Parlamentu za rok 2016
14.02.2017usnesení138kB náhled originál
115
VHZD
- 36
k pořadu 5. schůze výboru
14.02.2017usnesení138kB náhled originál
11-
VHZD
- 35
k zahraniční pracovní cestě pořádané Ministerstvem zemědělství ČR, Turecká republika
18.01.2017usnesení141kB náhled originál
114
VHZD
- 33
k nominaci zástupce Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR do Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu
11.01.2017usnesení148kB náhled originál
114
VHZD
- 32
k nominaci zástupce Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
11.01.2017usnesení149kB náhled originál
114
VHZD
26/231
Zákon o ochraně přírody a krajiny
11.01.2017usnesení311kB podklad originál
114
VHZD
25/230
Zákon o ochraně přírody a krajiny
11.01.2017usnesení312kB podklad originál
114
VHZD
- 34
k Evropskému parlamentnímu týdnu 2017 (Konference o evropském semestru a Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii)- Brusel ve dnech 30.1. - 1.2.2017
11.01.2017usnesení137kB náhled originál
114
VHZD
37/129
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců
11.01.2017usnesení314kB podklad originál
114
VHZD
- 25
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
11.01.2017usnesení150kB náhled originál
114
VHZD
36/128
Zákon o hnojivech
11.01.2017usnesení313kB podklad originál
114
VHZD
35/127
Plemenářský zákon
11.01.2017usnesení312kB podklad originál
114
VHZD
- 26
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení<br/>(EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
11.01.2017usnesení154kB náhled originál
114
VHZD
- 25
Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164,pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
11.01.2017usnesení150kB náhled originál
114
VHZD
- 25
Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii
11.01.2017usnesení150kB náhled originál
114
VHZD
- 25
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
11.01.2017usnesení150kB náhled originál
114
VHZD
- 23
Pořad 4. schůze VHZD
11.01.2017usnesení138kB náhled originál
114
VHZD
24/124
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
11.01.2017usnesení314kB podklad originál
113
VHZD
- 21
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh<br/> - na cestě k evropské gigabitové společnosti
07.12.2016usnesení149kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [45]
Strana   1 [3]