Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1114
VHZD
- 133
Panelová diskuse na téma: "Postavení moravského a českého vinařství na evropském trhu s vínem"
19.09.2017usnesení136kB náhled originál
1114
VHZD
- 132
Cena inovace roku 2017
19.09.2017usnesení135kB náhled originál
1114
VHZD
- 131
Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
19.09.2017usnesení140kB náhled originál
1114
VHZD
- 134
Zahraniční pracovní cesta delegace VHZD do Ázerbájdžánu
19.09.2017usnesení139kB náhled originál
1114
VHZD
- 130
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
19.09.2017usnesení142kB náhled originál
1114
VHZD
- 126
Pořad 14. schůze VHZD
19.09.2017usnesení138kB náhled originál
1114
VHZD
- 129
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
19.09.2017usnesení147kB náhled originál
1114
VHZD
- 128
Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
19.09.2017usnesení146kB náhled originál
1114
VHZD
- 127
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
19.09.2017usnesení141kB náhled originál
1113
VHZD
- 124
Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 124
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 124
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 124
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 123
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 123
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 125
Konference předsedů výborů pro dopravu, Estonská republika, Tallinn
15.08.2017usnesení137kB náhled originál
1113
VHZD
- 123
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
- 107
Pořad 13. schůze VHZD
15.08.2017usnesení138kB náhled originál
1113
VHZD
- 123
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES)<br/> č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji <br/>v odvětví
15.08.2017usnesení154kB náhled originál
1113
VHZD
181/1122
Zákon o vnitrozemské plavbě
15.08.2017usnesení329kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [155]
Strana   1 [8]