Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1123
VHZD
- 198
Pracovní oběd pro delegaci Výboru pro výrobní činnost, obchod a životní prostředí Parlamentu Albánské republiky
15.05.2018usnesení138kB náhled originál
1123
VHZD
- 197
Žádost o stanovisko k petici č. 4/18 "Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb"
15.05.2018usnesení142kB náhled originál
1123
VHZD
- 196
Seminář na téma: "Adaptace na klimatickou změnu - hospodaření s vodou v sídlech"
15.05.2018usnesení139kB náhled originál
1123
VHZD
- 199
Pracovní setkání s Hospodářským výborem Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky
15.05.2018usnesení140kB náhled originál
1123
VHZD
- 195
Vyhlášení 2. ročníku projektu:"Rostlinolékařství - obor budoucnosti"
15.05.2018usnesení139kB náhled originál
1123
VHZD
- 191
Návrh pořadu 23. schůze VHZD
15.05.2018usnesení138kB náhled originál
1123
VHZD
267/3194
Vodní zákon
15.05.2018usnesení363kB podklad originál
1123
VHZD
- 193
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
15.05.2018usnesení146kB náhled originál
1123
VHZD
- 193
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
15.05.2018usnesení146kB náhled originál
1123
VHZD
- 192
Přehled o příjmech a výdajích za leden - březen 2018 kapitoly 303 - Senát Parlamentu
15.05.2018usnesení138kB náhled originál
11-
VHZD
- 190
k informaci k návrhu rozpočtu na rok 2019 kapitoly 303 Senát Parlamentu
03.05.2018usnesení138kB náhled originál
1121
VHZD
- 188
ke konferenci předsedů energetických výborů parlamentů Evropské unie,
17.04.2018usnesení137kB náhled originál
1121
VHZD
- 187
Informace o Konvergenčním programu ČR na léta 2018 až 2021
17.04.2018usnesení141kB náhled originál
1121
VHZD
249/1186
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
17.04.2018usnesení316kB podklad originál
1121
VHZD
258/1185
Daňový řád
17.04.2018usnesení304kB podklad originál
1121
VHZD
- 189
Panelová diskuse na téma: "Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v oblasti obchodu s vínem"
17.04.2018usnesení137kB náhled originál
1121
VHZD
257/1184
Zákon o ČNB
17.04.2018usnesení306kB podklad originál
1121
VHZD
- 179
Návrh pořadu 21. schůze VHZD
17.04.2018usnesení138kB náhled originál
1121
VHZD
260/1183
Zákon o hornické činnosti
17.04.2018usnesení303kB podklad originál
1121
VHZD
256/1182
Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
17.04.2018usnesení306kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [217]
Strana   1 [11]