Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1110
Senát
N 065/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/20
30.06.2017tisk EU892kB náhled originál
118
Senát
K 041/11-
Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství
22.05.2017tisk EU327kB náhled originál
116
Senát
88-
Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
30.03.2017tisk1012kB podklad originál
11-
Senát
J 033/11-
Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
08.03.2017tisk EU202kB náhled originál
117
Senát
K 032/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
03.03.2017tisk EU287kB náhled originál
11-
Senát
N 023/11-
uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
23.12.2016tisk EU400kB náhled originál
116
Senát
N 022/11-
boj proti praní peněz
23.12.2016tisk EU303kB náhled originál
117
Senát
N 024/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
23.12.2016tisk EU429kB náhled originál
11-
Senát
N 026/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, r
23.12.2016tisk EU635kB náhled originál
11-
Senát
N 025/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1987/2006
23.12.2016tisk EU581kB náhled originál
115
Senát
N 004/11-
ETIAS(en)
16.11.2016tisk EU623kB náhled originál
10-
Senát
N 106/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
19.07.2016tisk EU631kB náhled originál
1028
Senát
N 108/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
19.07.2016tisk EU359kB náhled originál
10-
Senát
N 107/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
18.07.2016tisk EU664kB náhled originál
1028
Senát
N 105/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňko
18.07.2016tisk EU460kB náhled originál
1028
Senát
K 096/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí
10.06.2016tisk EU395kB náhled originál
1027
Senát
K 094/10-
Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
10.06.2016tisk EU297kB náhled originál
1027
Senát
N 095/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
10.06.2016tisk EU485kB neníoriginál
10-
Senát
N 091/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mez
11.05.2016tisk EU1040kB neníoriginál
27
Senát
N 090/10-
11.05.2016tisk EU660kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [138]
Strana   1 [7]