Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1111
Senát
214-
Zasedání Evropské rady (14. prosince 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
29.11.2017tisk447kB podklad originál
11-
Senát
K 079/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
27.10.2017tisk EU235kB náhled originál
1110
Senát
203-
Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
21.09.2017tisk462kB podklad originál
1111
Senát
N 069/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
19.09.2017tisk EU336kB náhled originál
11-
Senát
K 062/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
14.07.2017tisk EU244kB náhled originál
11-
Senát
K 063/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
14.07.2017tisk EU268kB náhled originál
118
Senát
160-
Závěry zasedání ER 22. - 23. 6.
26.06.2017tisk425kB podklad originál
117
Senát
98-
Pokyny Evropské rady
05.05.2017tisk374kB podklad originál
118
Senát
107-
Zpráva o vývoji EU v roce 2016
20.04.2017tisk704kB podklad originál
116
Senát
86-
Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
28.03.2017tisk304kB podklad originál
116
Senát
74-
Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
15.03.2017tisk336kB podklad originál
118
Senát
K 031/11-
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
03.03.2017tisk EU264kB náhled originál
116
Senát
69-
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
01.03.2017tisk475kB podklad originál
115
Senát
67-
Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017
20.02.2017tisk446kB podklad originál
115
Senát
45-
Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
08.02.2017tisk316kB podklad originál
116
Senát
J 030/11-
Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
30.01.2017tisk EU233kB náhled originál
113
Senát
17-
Návrhy závěrů z jednání ER 15. 12. 2016
08.12.2016tisk498kB podklad originál
114
Senát
K 003/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
10.11.2016tisk EU663kB náhled originál
102
Senát
356-
Závěry z jednání ER 20. - 21. 10. 2016
02.11.2016tisk411kB podklad originál
102
Senát
346-
Zpráva o vývoji EU v roce 2015
01.11.2016tisk687kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [55]
Strana   1 [3]