Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 148
(257 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 491/0 - Novela z. o státních svátcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 26.05.2015.
   Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 26.05.2015 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26.05.2015.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 25.06.2015 stanovisko, které bylo jako tisk  491/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.11.2015.
  • Zákon Senátem schválen 02.12.2015.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.12.2015.

Hlasování č. 136 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 25.11.2015 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 277,v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2015.