Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 149
(262 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 416/0 - Novela z. o rozpočtovém určení daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.02.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 25.02.2015.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26.02.2015.
   Určil zpravodaje Ing. Volný Jan  a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.10.2015 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.10.2015 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.10.2015 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.11.2015.
  • Návrh zákona 03.12.2015 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.12.2015.

Hlasování č. 153 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 314  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2015 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 284,v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 285 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 3.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 391/2015.