Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 157
(455 kB)
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 526/0 - Vl.n.z. o jednorázovém příspěvku důchodci

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.06.2015.
   Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 25.06.2015.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.10.2015 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.10.2015 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.11.2015 na 35. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.11.2015.
  • Zákon Senátem schválen 10.12.2015.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 11.12.2015.

Hlasování č. 52 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.0215.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2015 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 288,v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2015.