Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 80
(386 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 374/0 - Novela z. o pozemních komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.12.2014.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 17.12.2014.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.04.2015 na 26. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.04.2015 na 26. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 29.04.2015 na 27. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.05.2015.
  • Návrh zákona 19.06.2015 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 22.09.2015.

Hlasování č. 51 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 61301  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 143,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2015.