Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 4
(880 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 723/0 - Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.02.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 723/0 dne 17.02.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2016 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2016.
  • Návrh zákona 15.12.2016 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31.01.2017 na 54 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 02.02.2017.

Hlasování č. 286 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 281  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 13.12.2016 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 61,v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2017.

Témata EUROVOC: doplnění kvalifikacekomunitární politika zaměstnanostilékařlékařské vzdělávánílékařský oborlékárníkodborná kvalifikaceuznání dokladů o odborné kvalifikacivolný pohyb pracovníků