Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 9
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Jiří Dolejš, poslankyně Gabriela Hubáčková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 596/0 - Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 16.09.2015.
   Zástupce navrhovatele: Dolejš J., Hubáčková G..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 16.09.2015 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16.09.2015.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 13.10.2015 stanovisko, které bylo jako tisk  596/ rozesláno poslancům 30.04.2017.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2016.
  • Zákon Senátem schválen 14.12.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.12.2016.
  • Prezident zákon nepodepsal a 20.12.2016 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10.01.2017na 54 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 329 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 63,v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňová úlevanovinyperiodikumsazba DPHtisk