Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 51
(608 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 810/0 - Novela z. o lidských tkáních a buňkách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.05.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 11.05.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Návrh zákona 10.03.2017 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 10.04.2017.

Hlasování č. 94 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 49  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 122,v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2017.

Témata EUROVOC: bioetikakmenová buňkalékařstvíobchod s orgányrozdělení na volební krajeslintavka a kulhavkatransplantace orgánů