Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 52
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 811/0 - Novela z. - transplantační zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.05.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 11.05.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Zákon Senátem schválen 09.03.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.03.2017.

Hlasování č. 811 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 123,v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2017.

Témata EUROVOC: bioetikakmenová buňkalékařstvírozdělení na volební krajeslintavka a kulhavkatransplantace orgánů