Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 55
(819 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 724/0 - Novela z. - autorský zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.02.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr kultury.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 724/0 dne 17.02.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona byl v podrobné rozpravě 07.09.2016 vrácen do obecné rozpravy.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 08.11.2016 na 50. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 08.11.2016 na 50. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 20.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Zákon Senátem schválen 09.03.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.03.2017.

Hlasování č. 251 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2017 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 127,v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2017.

Témata EUROVOC: autorské právoduševní vlastnictvíknihovnaliteraturaliterární a umělecké vlastnictví