Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 76
(770 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 715/0 - Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.02.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 11.02.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 22.02.2017 na 55. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.
  • Zákon Senátem schválen 20.04.2017.

Hlasování č. 30 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který nepřijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 157,v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: pojistnépojišťovnavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění