Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 80
(387 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Faltýnek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 976/0 - Novela z. o zadávání veřejných zakázek

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 01.12.2016.
   Zástupce navrhovatele: Volný J. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 976/0 dne 02.12.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 01.12.2016.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.
  • Zákon Senátem schválen 20.04.2017.

Hlasování č. 115 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeňka Hamousová, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 159,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: akciová společnostsoutěžní politikasoutěžní právoveřejná zakázkaveřejný majetekvypsání soutěže