Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 83
(405 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Birke.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 888/0 - Novela z. o pozemních komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 17.08.2016.
   Zástupce navrhovatele: Birke J.,Sklenák R..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 18.08.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17.08.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 13.09.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  888/ rozesláno poslancům 27.04.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.01.2017 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.01.2017 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 24.02.2017 na 55. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.

Hlasování č. 151 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 83/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturapozemní dopravasilniční síťsilniční stavbyúdržbavlastnictví